U bent hier:
  1. Extra pagina's
  2.  > actueel
  3.  > workshops jubileumdag 2019

Workshops Ypsilon jubileumdag op 29 november 2019 te Utrecht

Elke workshop is toegankelijk en geschikt voor alle triadepartners: patiënten, cliënten, familieleden, naasten en hulpverleners zijn welkom. De workshopronde is van 14 tot 15 uur. U kunt zich via het aanmeldingsformulier opgeven voor een van de workshops. 
Klik hier om u aan te melden.
Komt u met een triade? Klik hier voor het triade-aanmeldformulier.

Workshop 1. Psysalon met Wiepke Cahn - over lichamelijke gezondheid in de psychiatrie 

Kwaliteit van leven, gezondheid en leefstijl

De cijfers wijzen uit dat mensen met een ernstige psychiatrische aandoening een kortere levensverwachting hebben. Wat zijn de oorzaken van deze schokkende onderzoeksresultaten? Hoe is de levensverwachting te vergroten en hoe verhoudt zich dat tot de levenskwaliteit?

Mieke Dorleijn bevraagt hoogleraar Wiepke Cahn en leidt het gesprek met de workshopdeelnemers over: de laatste inzichten; behandeling en prognose; manieren om kwaliteit van leven, levensstijl en  gezondheid te verbeteren; de rol van naasten, cliënten en hulpverleners hierin; ‘gezondheidsschade’ die behandeling in de ggz oplevert; ieders accepterende houding. Gezamenlijk optrekken van hulpverlener, cliënt en naaste is noodzakelijk om verandering te bereiken.

Een psysalon is een ontmoetingsplaats voor iedereen die betrokken is bij de zorg voor iemand met een psychische kwetsbaarheid: cliënten, partners, familieleden, professionals en andere belangstellenden.
Wiepke Cahn is onderzoeker en psychiater bij het Universitair Medisch Centrum Utrecht

Workshop 2 - Verbindende gespreksvaardigheden

Hoe voelt een psychose en waarom moeten we dat weten?

Heel wat jaren vertellen wij aan de mens met een psychose wat hij heeft. Meestal vruchteloos en vaak met veel ruzie en verwijdering tot gevolg. Niet vreemd eigenlijk omdat we daarover niet geleerd hebben. Geïnspireerd door het werk van Wouter Kusters (de Filosofie van de Waanzin), die daar een prachtige studie van gemaakt heeft, vertelt Jules Tielens hoe deze kennis hem een enorm eind verder heeft geholpen in zijn contact met de mens aan gene zijde van onze werkelijkheid. 

Om verbinding te maken met mensen met een psychotische kwetsbaarheid moeten we elkaar leren begrijpen. Dat betekent kennis hebben van het wonderbaarlijke universum dat de psychoticus meemaakt. Natuurlijk is dit in de Triade: naasten, cliënt en hulpverlener spreken zo hopelijk taal die hen verbindt in plaats van van elkaar verwijdert.

Jules Tielens zoekt de verbinding. Op welke manier kunt u uw naaste zonder ziekte-inzicht wél bereiken. Hoe houdt u contact? Jules Tielens is psychiater bij zorgboerderij 'Bij Bram'. De workshop is een gedeeltelijke samenvatting van zijn boek ‘In Gesprek met Psychose deel 2: terug naar de groep’.

Workshop 3 - Interactievaardigheden

Rood of groen?

Beter omgaan met de dagelijkse interacties met de ander. Of die ander nu de patient, de hulpverlener of de  naaste is.
Oefen onder leiding van trainer Bas van Raaij met grenzen stellen en verantwoordelijkheid nemen. Op de mat en met de tas!

Workshopleider Bas van Raaij van bureau De Mat gaf de training Interactievaardigheden in de afgelopen (ruim) 20 jaar aan honderden familieleden, hulpverleners en patiënten. Ypsilonleden gaven de training gemiddeld een 8.

Workshop 4 - Familie als Bondgenoot LET OP: DEZE WORKSHOP IS VOL, U KUNT ZICH HIERVOOR NIET MEER INSCHRIJVEN

Samenwerken in de triade: familie staat er niet alleen voor 

Het is inmiddels onbetwist dat samenwerken in de triade bijdraagt aan goede zorg in de ggz. Tussen standaardnorm en praktijk gaapt echter nog vaak een kloof. Hoe bereiken we die goede zorg wel? Met behulp van een ervaringsverhaal van een familie-ervaringsdeskundige verkennen we, met de deelnemers van de workshop, de dilemma's van samenwerken in de triade én de oplossingsrichting.Vanuit de perspectieven van cliënt, familie en hulpverlener zoeken we naar wat ons verder brengt.  

Familie als Bondgenoot (FAB) zet zich in voor een gelijkwaardige samenwerking in de psychiatrische hulpverlening.  FAB traint zorgprofessionals, deelt ervaringsverhalen en stimuleert familieparticipatie.

 

Workshop 5 - Henk-Willem Klaassen

De triade van vandaag morgen verbeteren 

De generieke module ‘Samenwerking en ondersteuning naasten van mensen met psychische problematiek’ benoemt specifieke rollen van de naaste. In de workshop van Henk-Willem Klaassen onderzoeken de deelnemers hoe naaste, cliënt en hulpverlener samen die rollen het beste kunnen uitdiepen en benutten.
-Welke rollen hebben naasten, cliënten en hulpverleners? Hoe kunnen de drie partijen van de triade daar oog voor hebben?
-Wat kunnen teams doen om de samenwerking met cliënten en hun naasten te verbeteren? Wat kunnen hulpverleners betekenen en wat kan de rol van naasten zijn en wat de rol van de cliënt?  
-Hoe kan de triade die vandaag bestaat morgen verbeterd worden?

Henk-Willem Klaassen heeft ervaringen met zieke naasten en als professioneel hulpverlener. Hij kijkt naar ieders perspectief en daagt alle partijen uit om stappen te zetten. Naast zijn werk als sociaal psychiatrisch verpleegkundige geeft hij trainingen aan teams van ggz-instellingen.

 

Workshop 6 - Carola van Alphen, Anoiksis

Een punt erbij: verder bouwen op de triade

Soms werkt de triade niet zo goed. Dan kan het goed zijn als de triade wordt uitgebreid met iemand anders. Er komt een extra punt aan de triade, waardoor de deze een ‘tetraëder’ vormt, een vierhoek.  Hiermee krijgt triadisch werken een extra dimensie.
In de jeugdhulpverlening kennen ze sinds een tijdje de JIM. Hiermee wordt niet Jim van Os bedoeld, maar JIM staat voor Jouw Ingebrachte Mentor. Dit is iemand die door de jongere zelf uitgekozen is als vertrouwenspersoon en vertegenwoordiger.
In deze workshop onderzoekt Carola van Alphen samen met familie/naasten, patiënten en hulpverleners, wat de kansen en uitdagingen zijn van uitbreiding van de triade met een JIM.

Carola van Alphen is voorzitter van Anoiksis. Anoiksis is een vereniging voor contact en onderlinge steun voor en door psychosegevoelige mensen.

Workshop 7 - Rita Loholter

Wonen voor mensen met psychosegevoeligheid: Zo kan het ook!

Goed wonen voor mensen met psychosegevoeligheid: het kan!
Dat bewijzen kleinschalige woonvormen door het hele land, vaak opgericht door Ypsilonleden.
Twee van die succesvolle initiatieven zijn de Kraaipan Oase en de Staalman Oase in Amsterdam.
Wat is hun geheim?
In deze workshop delen een bewoner, naaste, en professional van de Oaseprojecten in Amsterdam hun ervaringen met u. Ook is er ruimte om vragen te stellen.

Rita Loholter is als Ypsilonlid betrokken bij de stichting Wonen Ypsilon Amsterdam en de Woon Oases. Ook is zij moeder van een zoon in een ander wooninitiatief. Samen met een bewoner en een begeleider leidt zij deze workshop.

 

sluit venster