U bent hier:
  1. home
  2.  > zorg en herstel
  3.  > wegwijs in de zorg
  4.  > wlz

Wet langdurige zorg (Wlz)

De zorg voor mensen die blijvend langdurige intensieve zorg nodig hebben wordt sinds 2015 niet meer geregeld via de AWBZ, maar via de Wet langdurige zorg (Wlz). Tot voor kort hadden mensen met een psychische aandoening geen toegang tot de Wlz. Per 2021 verandert dat. 

Voorwaarde

Wlz-zorg is alleen bedoeld voor mensen die permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de nabijheid nodig hebben om ernstig nadeel te voorkomen.

Voordelen

Een voordeel is de zekerheid: samenhangende zorg is hiermee voor de lange termijn geregeld. De Wlz-indicatie blijft altijd geldig. Je naaste hoeft niet steeds opnieuw aan te tonen dat hij intensieve zorg nodig heeft. 

Bij wie moet je zijn?

Het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) beoordeelt of jouw naaste in aanmerking komt voor de Wlz. Dit jaar (2020) wordt gebruikt om alle mensen te indiceren. Op de website van het CIZ kun je eerst een Wlz-check doen om te kijken of de zorg voor je naaste mogelijk onder de Wlz valt. Ook lees je daar hoe je een aanvraag doet.

Een onafhankelijk cliëntondersteuner kan hierbij advies en ondersteuning bieden. Die hulp is gratis.

Wat betekent het voor jou of je naaste?

Via artikelen in Ypsilon Nieuws (YN) informeren we je over de gevolgen van de nieuwe regelgeving voor jou en je naaste. 

 

In YN-1 2020 legt Rita Loholter uit wat de Wet langdurige zorg inhoudt . Klik hier.

 

In YN-3 2020 vertelt Karin Groen over haar ervaringen met het aanvragen van zorg voor haar zoon via de Wlz. Klik hier.

Overgang naar Wlz

De overheid maakte hierover een filmpje:

sluit venster