U bent hier:
  1. home
  2.  > zorg en herstel
  3.  > wegwijs in de zorg
  4.  > wlz

Wet langdurige zorg (Wlz)

 

Klik hier voor de thema-publicatie die Ypsilon maakte over de Wet langdurige zorg (Wlz).

De zorg voor mensen die blijvend langdurige intensieve zorg nodig hebben wordt geregeld via de Wet langdurige zorg (Wlz). De eerste jaren hadden mensen met een psychische aandoening geen toegang tot de Wlz. Per 2021 kan een deel van hen er wel terecht. 

Voorwaarde

Wlz-zorg is alleen bedoeld voor mensen die permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de nabijheid nodig hebben om ernstig nadeel te voorkomen. Wie niet in aanmerking komt voor zorg vanuit de Wlz, krijgt zorg vanuit de Wmo (gemeente).

Voordeel

Een voordeel is de zekerheid: hiermee is samenhangende zorg voor de lange termijn geregeld. De Wlz-indicatie blijft altijd geldig. Je naaste hoeft niet steeds opnieuw aan te tonen dat hij intensieve zorg nodig heeft. 

Nadelen

Het is mogelijk dat er vanuit de Wlz minder aandacht is voor herstel. En de eigen bijdrage is in de Wlz hoger dan in de Wmo.

Bij wie moet je zijn?

Het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) beoordeelt of jouw naaste in aanmerking komt voor de Wlz. Op de website van het CIZ kun je eerst een Wlz-check doen om te kijken of de zorg voor je naaste mogelijk onder de Wlz valt. Ook lees je daar hoe je een aanvraag doet.

Een onafhankelijk cliëntondersteuner kan hierbij advies en ondersteuning bieden. Die hulp is gratis.

Let op

Het aantal aanvragen van ggz-cliënten voor een Wlz-indicatie per 2021 is hoger dan verwacht. Hierdoor is vertraging ontstaan. Er is een overgangswerkwijze (voor pgb en zorg in natura) opgesteld zodat de zorg doorgaat. 
Dat betekent dat je naaste zorg houdt uit de Wmo tot de Wlz-indicatie is gesteld door het CIZ. Ook na de indicatiestelling loopt de huidige zorg door in de overgangsperiode tot de zorgtoewijzing geregeld is via het zorgkantoor. 
Je vindt hierover meer informatie via www.informatielangdurigezorg.nl/ggz-naar-wlz.

Wat betekent het voor jou of je naaste?

Via artikelen in Ypsilon Nieuws (YN) informeren we je over de gevolgen van de nieuwe regelgeving voor jou en je naaste. 

 

In YN-1 2020 legt Rita Loholter uit wat de Wet langdurige zorg inhoudt .
Klik hier.

 

In YN-3 2020 vertelt Karin Groen over haar ervaringen met het aanvragen van zorg voor haar zoon via de Wlz.
Klik hier.

Blog

Hein Koger volgt nauwlettend de ontwikkelingen in de politiek.
Lees hier zijn blog over de overgang van de Wmo naar de Wlz.

Leren van elkaar bij het aanvragen van een Wlz-indicatie

De meeste aanvragen voor Wlz-indicaties komen binnen via zorgaanbieders, maar er komt ook een klein deel via vertegenwoordigers van cliënten. Karin Groen, Ypsilonvrijwilliger en moeder van een zoon die kampt met psychoses, is één van hen. Het aanvragen van een Wlz-indicatie is voor 'zelfmelders' zoals Karin niet altijd even makkelijk. Aan andere ouders of cliëntvertegenwoordigers adviseert ze om de aanvraag door de ggz-instelling of zorgaanbieder te laten doen.
Klik hier om haar verhaal te lezen op de website van het Ministerie van VWS.

Overgang naar Wlz

De overheid maakte een filmpje over de overgang van ggz-cliënten naar de Wlz:

sluit venster