U bent hier:
  1. Extra pagina's
  2.  > toolkit vraagverlegenheid
  3.  > vraag om hulp
  4.  > bij wie kan ik terecht?

Bij wie kan ik terecht? - Handreikingen voor het gesprek

Gids

Dat u in de eerste plaats steun zocht voor uw naaste, dat is logisch. Maar wie zijn er eigenlijk beschikbaar voor steun aan u? Ypsilon zette ze op een rijtje.

 

Huisarts

De huisarts is de eerste hulpverlener bij lichamelijke of psychische klachten op wie u een beroep kunt doen. Een bezoek aan de huisarts is gratis en gaat niet van uw eigen risico af. De huisarts bekijkt welke klachten u heeft, en welke behandeling en begeleiding het beste past. Hij kan u ook zelf behandelen, al dan niet met hulp van medicijnen.

Hoe de huisarts u kan ondersteunen leest u in het thema Naar de huisarts op de website van MIND, koepel van cliënten- en familieorganisaties in de GGZ.

Praktijkondersteuner huisarts GGZ (POH-GGZ)

De POH-GGZ ondersteunt de huisarts bij mensen die psychische klachten hebben, bijvoorbeeld omdat ze zélf mensen ondersteunen. Een POH kan helpen om u meer inzicht te geven in uw klachten, kan een kortdurende behandeling geven en u helpen om met uw klachten om te gaan. Praktijkondersteuning GGZ kost u niets en gaat niet van uw eigen risico af.

Bedrijfsarts

Werknemers die langdurig de zorg op zich nemen voor een familielid, buur of vriend, zijn vaker langer ziek. Ook voelen zij zich minder gezond in vergelijking met collega’s zonder zorgtaken. Tegelijk willen mantelzorgers de werkgever en collega's meestal niet lastigvallen met problemen thuis. Een werkgever is hierdoor dikwijls niet op de hoogte van werknemers die thuis mantelzorgtaken verrichten. Een bedrijfsarts kan meedenken hoe hierin een goede balans te vinden. De bedrijfsarts mag niet praten over uw klachten/ziekte met uw werkgever. Bent u langer dan een week ziek, dan krijgt u vaak vanzelf een oproep voor de bedrijfsarts.

Psycholoog

Een psycholoog helpt u met gesprekken of therapie. Hij luistert naar wat u vertelt, kijkt naar uw gedrag en gaat na hoe u denkt en hoe u zich voelt. U bent zelf degene die zorgt voor uw herstel, maar de psycholoog kan u daarbij helpen door u kennis of perspectief te geven, nieuwe mogelijkheden te opperen of u te confronteren. Denkt u de hulp van een psycholoog te kunnen gebruiken, vraag dan een verwijzing aan uw huisarts. 

Maatschappelijk werker

Een maatschappelijk werker ondersteunt u bij het oplossen van en omgaan met problemen in uw dagelijks leven. Het kan daarbij gaan om vragen over regelingen, uitkeringen, wetgeving, financiën, maar ook over eenzaamheid, vragen over uw eigen functioneren of problemen met instanties. Hulp door een maatschappelijk werker is gratis.

Steunpunt Mantelzorg

Een Steunpunt Mantelzorg biedt informatie over alles wat met mantelzorg te maken heeft. U krijgt persoonlijk advies over de hulp en ondersteuning die bij uw wensen past. Daarnaast organiseert een steunpunt bijeenkomsten waar u in contact kan komen met andere mantelzorgers. Het verschilt wel per steunpunt hoeveel kennis beschikbaar is over psychische problemen.

Wmo-loket van de gemeente/Sociaal wijkteam

Gemeenten moeten ervoor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. De gemeente geeft ondersteuning thuis via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Iedere gemeente organiseert de toegang op zijn eigen manier. Sommige gemeenten kiezen voor het Wmo-loket. Veel gemeenten kiezen sociale wijkteams waar u terecht kunt met uw hulpvraag. Wat het wijkteam precies doet, verschilt per gemeente.

Familie-organisatie

Familie-organisaties in de GGZ hebben veel ervaring met mensen die in een vergelijkbare situatie als u zitten. De vereniging Ypsilon alleen al hielp door de jaren heen meer dan 20.000 gezinnen. Die ervaring kan goed van pas komen bij advies over uw situatie. Ook bieden ze een luisterend oor en organiseren ze in veel regio's informatie- of gespreksbijeenkomsten. Bij veel organisaties kunt u gratis voor een eerste gesprek aankloppen. Wilt u meer of vaker ondersteuning, dan wordt verwacht dat u lid of donateur wordt.

Bij deze tool horen verder:

sluit venster