U bent hier:
  1. Extra pagina's
  2.  > actueel
  3.  > weblog politiek
Politieke ontwikkelingen
Hein Koger beschrijft de gevolgen van de politieke ontwikkelingen voor Ypsilon.

De 'Dannenberg-visie' op Beschermd Wonen te dele achterhaald

De in 2015 gelanceerde visie is gebaseerd op de opvatting dat een langdurig verblijf in een beschermde woonvorm psychiatrische patiënten vaak onnodig te veel buiten de samenleving houdt . Dannenberg en zijn medestanders waren er van overtuigd dat psychiatrische patiënten  zo veel mogelijk in de samenleving moeten, en ook kunnen , blijven meedoen. Zij zijn dus voorstanders van een zo inclusief mogelijke samenleving, met zoveel mogelijk gelijkwaardig burgerschap.  Daarom was het verblijf in een beschermde woonvorm alleen maar voor een beperkte tijd nodig, stelden ze. Na enkele jaren   verblijf  in een RIBW kan  volgens Dannenberg vaak de stap naar zelfstandig wonen in de wijk met ambulante hulp gemaakt worden en zo het herstel verder worden bevorderd. (Dannenbergs opvattingen zijn voor een flink deel gebaseerd op de ideeën van Jim van Os)

Dannenberg vond het ook eigenlijk bijna  ondenkbaar dat er in beschermd wonen op de lange duur een categorie bewoners zou blijven bestaan waarvoor de  Wmo onvoldoende zorg zou betekenen en alleen de Wlz zou voldoen. Herstel zou toch welhaast voor iedereen wel een beetje haalbaar zijn . De beschermd wonen organisaties zelf zaten niet helemaal op dezelfde lijn als Dannenberg, maar nu de cijfers over de overgang van Wmo naar Wlz , door het CIZ  bepaald , bekend zijn geworden, zijn ook zij heel verrast. Ongeveer het dubbele aantal toelatingen van wat men vooraf had ingeschat. Vaak zo'n 50 tot 60 % van hun cliënten verhuist van de Wmo naar de Wlz.

Een grote invloed heeft dit op de sinds 2015 bestaande organisatievorm voor beschermd wonen via de 43 in Nederland aangewezen z.g. Centrumgemeenten. Tot voor kort kregen deze 43 centrumgemeenten alle geld voor beschermd wonen van de centrale overheid en sluisden dit vervolgens door naar de woonorganisaties. Momenteel is het totale bedrag dat de centrumgemeenten ontvangen wel zo'n beetje gehalveerd. Echt zware financiële pijn hebben de centrumgemeenten hier niet van , de kosten van Wmo en Wlz ontlopen elkaar niet zo heel veel. De Wlz wordt door de centrale overheid uit de algemene middelen betaald .Wel geeft het zorgen aan de organisatiekant. Elke centrumgemeente heeft na 2015 flink geïnvesteerd in kennisvergaring over de ggz en ook extra mensen in dienst genomen en opgeleid, Deze investeringen lijken ten dele teloor te gaan. Het is ook niet ondenkbaar dat de Wlz straks de Wmo verder vervangt.

Naast de overgang van Wmo naar  Wlz krijgen de centrumgemeenten nog met een andere verandering te maken,  de doordecentralisatie . Er is recent besloten  dat alle 350 gemeenten in Nederland zelf geheel verantwoordelijk worden voor het beschermd wonen , Ook dit zal  flink wat verandering  bij de centrumgemeenten veroorzaken maar vooral ook bij grote RIBW's die vaak zorglocaties in meerdere gemeenten exploiteren. Zij zullen straks qua aantal locaties flink moeten gaan inleveren en dus inkrimpen als organisatie.

Zag het er in 2015 door toedoen van vooral Dannenberg even somber uit qua mogelijkheden voor de komst van nieuwe beschermd wonen locaties , inmiddels lijkt het tij overal in het land  wel  gekeerd. Speciaal nieuwe ouderinitiatieven , met als lichtend voorbeeld de Zeeuwse Gronden, ontstaan de laatste tijd op vele plaatsen in het hele land.  Bestaande kleinere locaties van ouderinitiatieven die via de Wmo liepen gaan daarnaast soms in zijn geheel over naar  Wlz.  Twee financieringsbronnen is voor kleinere organisaties moeilijker te organiseren.

Ouderinitiatieven hebben nu misschien ook wel meer kans van slagen nu alle 350  gemeenten binnenkort beschermd wonen moeten aanbieden.

Bij door ouderinitiatieven opgerichte  woonprojecten hoor je ook nooit iets beweren over de echte noodzaak tot ambulantisering zoals Dannenberg die zich voorstelt  .  Een zo goed mogelijk woonplek en een zinvol leven voor hun kind , dat nu eenmaal een blijvende psychiatrische beperking heeft, daar gaat het ouders voornamelijk om.

Bij de grote RIBW's lijkt Dannenberg nog wel invloed te hebben . Gemiddeld is hun beschermd wonen populatie al wel voor helft van Wmo naar Wlz verhuisd , maar ze willen toch nog het huidige aantal  Wmo cliënten dat beschermd woont nog flink verder verlagen via ambulantisering. Vrees voor leegstand is er niet , de wachtlijsten voor beschermd wonen zijn lang.

Bij het aanpakken van  deze ambulantisering spelen de opvattingen van Jim van Os onmiskenbaar een rol. Ik heb zelf een voordracht van hem voor gemeenteambtenaren en personeel van de regionale RIBW mogen aanhoren..


Reageer!


sluit venster