U bent hier:
  1. home
  2.  > zorg en herstel
  3.  > vroeg ingrijpen

Vroeg ingrijpen

We hebben het allemaal meegemaakt bij Ypsilon: Je naaste vertoont vreemd gedrag, maakt voor het eerst een psychose door of heeft een hoog risico om een psychose te ontwikkelen. Je maakt je ongerust. Hoe eerder een psychose wordt herkend en een behandeling ingezet, hoe groter de kans op een beter beloop en een vollediger herstel. Er is dus alle reden om bij ongerustheid actie te ondernemen. 
Klik hier voor informatie over voortekenen van een psychose.

Meldpunt zorgwekkend gedrag

Vroeg erbij is dus van groot belang. Maar waar moet je aankloppen als je je zorgen maakt om iemand in je omgeving? Juist de eerste keer vaak niemand waar je terecht kunt. Om die reden maakte Ypsilon zich hard voor een landelijk meldnummer waar ook familie en naasten met hun eerste zorg terecht zouden kunnen. Met succes: op 9 oktober 2020 landeerde staatssecretaris Paul Blokhuis het landelijk meldnummer zorgwekkend gedrag. Het gratis nummer: (0800) 1205.

Ypsilonbrochure VIP-zorg
 

Een vader: 'Mijn zorg wordt gedeeld! Er is een last van mijn schouders. Ik hoef het niet meer alleen te doen.'

Klik om te bestellen

De brochure 'VIP-zorg - informatie over vroege interventie bij psychose' biedt familieleden informatie over het voorkomen en opsporen van en ingrijpen bij een psychose. Over risicofactoren, zorg en behandeling. 
Klik hier om de brochure te bestellen in de webwinkel. 
Ben je Ypsilonlid? Dan vind je onderaan deze pagina een directe link om de brochure als pdf-bestand te downloaden.

Ervaringen

Het gedrag of de ervaringen van uw naaste zijn buitengewoon of opmerkelijk. Het kan gaan om stemmen horen, angst of achterdocht of vreemde denkbeelden. Bovendien verbindt hij aan zijn ervaringen conclusies die zijn (sociaal) functioneren beperken.
Om na te gaan of de ervaringen duiden op een naderende psychose, is er een test ontwikkeld: de Ervaringenlijst of PQ-lijst.

Ervaringenlijst

De Ervaringenlijst (PQ-16, Nederlandse versie)  is een test met 16 vragen over de ervaringen van je naaste die ongerustheid of angst veroorzaken. In de test moet je naaste ook aangeven in hoeverre hij onder die ervaringen lijdt. 
Klik hier voor een exemplaar van de Ervaringenlijst

De test is bedoeld voor degene die de ervaringen heeft en niet voor zijn familie. Familie kan naar aanleiding van de vragen echter wel inschatten of haar ongerustheid terecht is. Familie kan proberen de betrokkene over te halen de test te doen of zelf informatie inwinnen en hulp zoeken. Als op meer dan 7 vragen ‘eens’ wordt geantwoord en de betrokkene ondervindt veel last van de ervaringen, dan kan hij contact opnemen met een instelling die een vervolggesprek aanbiedt, het zogenaamde ‘CAARMS-interview’. 
Tijdens dat interview wordt met de betrokkene gesproken over zijn ervaringen en over de conclusies die hij eraan verbindt, hij krijgt uitleg over mogelijke verklaringen voor die ervaringen en er wordt ingeschat of er een hoog risico bestaat en of er actie moet worden ondernomen. 
Klik hier voor een overzicht van instellingen die met de Ervaringenlijst en het CAARMS-interview werken.

Risico

Er is niet te voorspellen wie een psychose krijgt en wie niet. Er is wel in te schatten of iemand tot een groep met een verhoogd risico behoort. Goede begeleiding van mensen met high risk (HR) of ultra high risk (UHR) is belangrijk om er snel bij te zijn als zich een psychose ontwikkelt en die zo mogelijk te bekorten of te voorkomen. 
Ouders en jongeren kunnen daarvoor terecht bij het UMC Utrecht: Zorglijn vroege psychose (E AanmeldteamPsychiatrie@umcutrecht.nl).

VIP-zorg

VIP staat voor Vroege Interventie (ingrijpen) bij Psychose. Er zijn speciale VIP-teams in Nederland, maar ook (F)ACT-teams kunnen VIP-zorg leveren. 
Klik hier voor een overzicht van VIP-teams in Nederland.

Vroeg begonnen is een toekomst gewonnen

Ypsilon heeft met het project ‘Vroeg begonnen is een toekomst gewonnen’ psychosepreventie op de kaart gezet. Ze formuleerde een visie over hoe de zorg eruit moet zien, stimuleerde het opstellen van een zorgstandaard en een richtlijn vroege psychose.
Klik hier voor het project Vroeg begonnen is een toekomst gewonnen. 
Klik hier voor de visiesheet psychosepreventie

Wil je verder lezen? Log in. Of word lid!

Want als je lid van Ypsilon bent, dan kunnen wij ook jou steunen. Met advies voor jouw persoonlijke situatie, met informatie op maat, met een luisterend oor en met vrijwilligers in jouw regio. Ypsilon komt dan ook op voor jou en je naaste met psychosegevoeligheid. Hoe groter hoe sterker!

Klik hier om lid te worden.
Bent u al lid? Klik dan hier om in te loggen

sluit venster