U bent hier:
  1. home
  2.  > Ypsilon
  3.  > Ypsilon steunen

 

 

Een vriend erbij is een zorg minder

In de strooifolder Een vriend erbij is een zorg minder vindt u informatie over de stichting Vrienden van Ypsilon.
Klik hier om de strooifolder te downloaden.

 

Vrienden en Ypsilon


Vriend worden?

Klik hier
 

Vrienden en Ypsilon – zij betekenen veel voor familieleden van mensen met een psychosegevoeligheid. Elk op een eigen manier. U door er te zijn als vriend, Ypsilon door op te komen voor de belangen van patiënt én familie. Dat schept een band. Een band die Ypsilon graag uit wil bouwen want er zijn nog te veel patiënten die de zorg ontberen die zo vanzelfsprekend zou moeten zijn.

 

Gift

U kunt de vereniging Ypsilon of de stichting Vrienden van Ypsilon ook steunen met een eenmalige of jaarlijkse gift.

Maak het bedrag over op 
NL75 INGB 0004 7365 38 t.a.v. Ypsilon. Of op
NL73 INGB 0009 6367 23 t.a.v. Vrienden van Ypsilon, o.v.v. 'gift'.

Beide organisaties hebben de ANBI-status.

4.000 leden, bijna 200 vrijwilligers en omgerekend 5 fulltime krachten zetten zich dagelijks in om de belangen van meer dan 100.000 patiënten in Nederland én hun familieleden te behartigen. Daar is geld voor nodig. Dankzij de vele giften en nalatenschappen die zij jaarlijks ontvangt maakt de stichting Vrienden van Ypsilon het werk van Ypsilon mogelijk. Alleen met steun van de Vrienden kan Ypsilon haar belangrijke werk ook de komende jaren structureel voortzetten.

Vriend van Ypsilon

Daarom doet Ypsilon een beroep op u. Ypsilon vraagt u om 'Vriend van Ypsilon' te worden en zo bij te dragen aan het welzijn van patiënt en familie. Een groep mensen die Ypsilon een warm hart toedraagt heeft hiervoor de stichting 'Vrienden van Ypsilon' in het leven geroepen.

Voor minimaal € 25,- per jaar mag u zich 'Vriend van Ypsilon' noemen. U ontvangt dan jaarlijks het Vriendennieuws met berichten over nieuwe ontwikkelingen, acties en de behaalde (financiële) resultaten. U kunt voor één jaar lid worden, maar we hopen natuurlijk vooral op een groot aantal 'structurele vrienden'.
Klik hier om Vriend te worden

Bedrijfsvriend

Voor € 250,- per jaar (minimaal 3 jaar) bent u 'Bedrijfsvriend'. U ontvangt jaarlijks het Vriendennieuws en als aandenken het door kunstenares Jannie Benthem ontworpen Ypsilonmannetje.
Klik hier om Bedrijfsvriend te worden.

Ypsilonmannetjes

Vriend voor het leven

Als u € 1.000,- of meer ineens doneert, bent u 'Vriend voor het leven' en geeft u Ypsilon de zekerheid van uw steun. U ontvangt jaarlijks de Nieuwsbrief en eveneens het Ypsilonmannetje.

Wat doet de stichting Vrienden van Ypsilon?

De stichting Vrienden van Ypsilon is in 2004 opgericht om gelden bij elkaar te brengen met als doel de vereniging Ypsilon te steunen, zowel financieel als anderszins. De stichting is onafhankelijk en heeft een eigen bestuur. Inmiddels leverde de stichting een belangrijke bijdrage aan verschillende projecten. Een aantal voorbeelden:

Kennisagenda - het vergroten van invloed op wetenschappelijk onderzoek; Ypsilon analyseert de resultaten uit het onderzoek naar de Triadekaart, ze organiseert een bijeenkomst met toonaangevende onderzoekers en ze zet een traject uit naar een onderzoek waarvan ze zelf opdrachtgever zal worden.

Naar een sluitende aanpak: de familie als missing link - In veel projecten rond verward gedrag spelen familie en naasten een marginale rol. Ten onrechte, want zij kunnen terugval en opnames voorkomen, mits ze weten wat hen te doen staat en hoe ze zichzelf staande kunnen houden. Zelfregiecentra zijn een prachtig podium om hen hierin bij te staan, maar geen enkel centrum biedt voor familie en naasten een gedegen en divers aanbod. Ypsilon gaat hier in Oss mee aan de slag.

Wonen alleen is niet genoeg - Met dit project versterkt Ypsilon de stem van mensen die het in hun eentje niet lukt om passende huisvesting te vinden voor zichzelf of voor hun kwetsbare naasten. Door familieleden te bevragen waar het knelt en waar de behoefte zit bij henzelf en hun naaste. Door hun ervaringen op te tekenen en te bundelen en zo hun vraag te verwoorden. Door op te trekken met organisaties die zich sterk maken voor dezelfde thematiek, maar vanuit een andere rol. Door bij landelijke én lokale beleidsmakers, ndersteuningsorganisaties en woningcorporaties aan te kaarten dat het anders moet, dat het anders kan en ze ook te wijzen op hoe het anders kan. Door goede voorbeelden te geven en zo duidelijk te maken dat wonen alleen niet genoeg is voor iemand om zich staande te houden, laat staan om vooruit te komen. Dit project wordt betaald uit het Fonds Jan van der Meulen.

Vind je het gek! - Stichting Theater Zorg & Welzijn maakte een muziektheatervoorstelling, gebaseerd op zes waargebeurde verhalen van mensen met een psychische aandoening. Het is een ontroerende voorstelling met humor om meer begrip te creëren voor mensen met een psychische kwetsbaarheid en een dialoog over stigma op gang te brengen. Van de voorstelling is een cd met boekje gemaakt en binnenkort gaat een documentaire ervan in première.

De Triadekaart wetenschappelijk onderzocht
Met steun van de Vrienden hebben onderzoekers van de Universiteit van Groningen samen met Ypsilon een onderzoek gestart naar de effectiviteit van de Triadekaart. De onderzoeksresultaten worden binnenkort gepubliceerd in toonaangevende nationale en internationale bladen. Het onderzoek wordt betaald uit het Fonds Jan van der Meulen.

Vriendennieuws

Jaarlijks verschijnt het Vriendennieuws, de nieuwsbrief van de Vrienden van Ypsilon. Hierin vindt u informatie over allerlei projecten die de Vrienden steunt, nieuwe ontwikkelingen, acties en een verslag van de behaalde resultaten. 
Klik hier om de meest recente Vriendennieuws in te zien.

Jaarrekening en jaarverslag

In het Vriendennieuws vindt u een samenvatting van de jaarrekening. 

Klik hier om het meest recente jaarverslag in te zien.
Klik hier om de meest recente jaarrekening in te zien.

Adres

Regulusweg 5
2516 AC Den Haag
T (088) 000 21 20
vriendenvan@ypsilon.org
W www.vriendenvanypsilon.org
ING: NL73INGB0009636723

Kamer van Koophandel: 24357258

ANBI-gegevens: klik hier

Samenstelling bestuur

Het bestuur van de Stichting Vrienden van Ypsilon:
De heer R.L. van der Post, voorzitter
De heer J.L. Souman, secretaris
De heer R.M. van Wijk, penningmeester
De heer E. Schlebaum, lid

Doelstelling

De stichting heeft ten doel de vereniging Ypsilon te steunen op welke wijze dan ook zowel financieel als anderszins ter beoordeling van het bestuur van de stichting.
Klik hier voor het beleidsplan.

Privacybeleid

Klik hier voor het privacybeleid van de Stichting Vrienden van Ypsilon

sluit venster