U bent hier:
  1. home
  2.  > Ypsilon
  3.  > Ypsilon steunen
  4.  > vrienden-ANBI

Stichting Vrienden van Ypsilon

De stichting Vrienden van Ypsilon is in 2004 opgericht om familieleden te steunen in hun strijd voor betere zorg voor mensen met een psychotische kwetsbaarheid.  De stichting is onafhankelijk en heeft een eigen bestuur. Met steun van de 'Vrienden' leverde de stichting in de afgelopen jaren een belangrijke bijdrage aan projecten van Ypsilon en aanverwante organisaties.

Contactgegevens

Regulusweg 5
2516 AC Den Haag
T 088 000 21 20
E vriendenvan@ypsilon.org
W www.vriendenvanypsilon.org

De stichting Vrienden van Ypsilon is door de belastingdienst aangemerkt als een 'algemeen nut beogende instelling' 
en heeft de ANBI-status.
RSIN/fiscaal nummer: 816049312

KvK: 24357258

Doelstelling

De stichting heeft ten doel de vereniging Ypsilon te steunen op welke wijze dan ook, zowel financieel als anderszins, ter beoordeling van het bestuur van de stichting. De Stichting verwerft gelden, beheert gelden en kent gelden toe. 

Over het beleid, de verwerving, het beheer en de toekenning legt de stichting in openbare stukken verantwoording af. De stichting streeft ernaar om relevante projecten van Ypsilon langdurig te ondersteunen. Om een dergelijk beleid te realiseren is er een vermogensopbouw noodzakelijk.

Beleidsplan

De inkomsten worden verkregen uit giften. De verkregen gelden worden besteed door een bijdrage te leveren aan succesvolle projecten van Ypsilon en aanverwante organisaties. Deze projecten hebben tot doel voorlichting aan, ondersteuning van of behartigen van de belangen van mantelzorgers. Via het Fonds Jan van der Meulen wordt er ook wetenschappelijk onderzoek verricht. 
Om inzicht te geven in de concrete doelstellingen van de Vrienden heeft het bestuur voor vijf jaar een beleidsplan opgesteld. De strategie van de stichting, het beleid met betrekking tot het verwerven, beheren en toekennen van geldmiddelen alsmede het verantwoorden van het gevoerde beleid komen daarin aan de orde.

Klik hier voor het beleidsplan.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit vier leden. Drie van hen hebben geen familielid met een psychosegevoeligheid. Toch dragen zij Ypsilon een warm hart toe. Vrienden bij uitstek dus.

Bestuursleden:

De heer R.L. van der Post, voorzitter
Mevrouw M. van den Bergh, secretaris
De heer R.M. van Wijk, penningmeester
De heer F. Steenwinkel, lid

Beloningsbeleid

De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun bestuursactiviteiten. Een medewerker van Ypsilon ondersteunt het bestuur vanuit het landelijk bureau van Ypsilon. Ypsilon hanteert voor de beloning van haar personeel de CAO welzijn en maatschappelijke dienstverlening.

Activiteiten

Klik hier voor het meest recente jaarverslag

Financiële verantwoording

Klik hier voor de meest recente jaarrekening

Wil je verder lezen? Log in. Of word lid!

Want als je lid van Ypsilon bent, dan kunnen wij ook jou steunen. Met advies voor jouw persoonlijke situatie, met informatie op maat, met een luisterend oor en met vrijwilligers in jouw regio. Ypsilon komt dan ook op voor jou en je naaste met psychosegevoeligheid. Hoe groter hoe sterker!

Klik hier om lid te worden.
Bent u al lid? Klik dan hier om in te loggen

sluit venster