U bent hier:
  1. home
  2.  > psychose
  3.  > psychotische stoornissen

Verschillende psychotische stoornissen

De behandelaar onderzoekt waardoor de psychose bij jou naaste is ontstaan, hoe lang die duurt en wat de verschijnselen zijn. Op grond daarvan stelt hij een diagnose. En op grond van de diagnose stelt hij een bepaalde behandeling voor. Hij gebruikt daarvoor de DSM-5. Dat handboek maakt een onderverdeling in de volgende psychotische stoornissen. 

Schizofrenie

De diagnose schizofrenie wordt gesteld als de problemen langer duren dan 6 maanden. De psychoses duren langer of komen vaker terug. Tussen de psychoses functioneert iemand niet goed. Niet iedereen heeft dezelfde verschijnselen of problemen. Van de mensen met schizofrenie herstelt een behoorlijk deel in min of meerdere mate.
Klik hier voor een beschrijving van schizofrenie.

Schizotypische persoonlijkheidsstoornis

Mensen hebben al vanaf jonge leeftijd kenmerken als betrekkingswanen, eigenaardige overtuigingen, ongewone (lichamelijke) ervaringen, merkwaardige manier van denken en praten, sociale angsten.

Waanstoornis

Grootheidswaan, obsessieve verliefdheid, extreme achterdocht. Duurt minstens 1 maand. Behalve op het gebied van de waan, functioneert iemand verder normaal.

Kortdurende psychotische stoornis

De psychotische verschijnselen duren minstens 1 dag, maar korter dan 1 maand. Soms is de psychose een reactie op een stressvolle gebeurtenis. De patiënt herstelt volledig en houdt geen blijvende gevolgen over aan de psychose.

Schizofreniforme stoornis

De schizofreniforme stoornis heeft bijna dezelfde kenmerken als schizofrenie. Alleen duurt de psychose hierbij nooit langer dan 6 maanden. Een schizofreniforme stoornis geeft minder problemen in het sociale leven of werk.

Schizoaffectieve stoornis

Een schizo-affectieve stoornis is een combinatie van een psychotische stoornis en een stemmingsstoornis. Iemand heeft naast de wanen, hallucinaties en negatieve symptomen ook last van sombere, manische of juist wisselende stemmingen.

Psychotische stoornis door middelengebruik

De psychotische verschijnselen beginnen na het gebruik van alcohol, drugs of geneesmiddelen. Niet bedoeld wordt de hallucinerende werking tijdens het gebruik van drugs.

 

Psychotische stoornis door een lichamelijke aandoening

Soms zijn hallucinaties of wanen een gevolg van een lichamelijke ziekte of aandoening. 

sluit venster