U bent hier:
  1. home
  2.  > actueel
  3.  > oproepen
  4.  > deelname onderzoek

Deelname aan wetenschappelijk onderzoek

Wetenschappelijke studies naar oorzaken van en behandelmethoden voor psychiatrische aandoeningen zoals psychose en schizofrenie, kunnen niet plaatsvinden zonder onderzoek van familieleden en patienten. Onderzoekers vragen Ypsilon regelmatig om een oproep te mogen doen aan leden en hun familie.

Voor onderzoekers:

Wil je deelnemen aan een onderzoek?

april 2021

MELIA studie naar effect medicijn op gewichtstoename

Antipsychotica zijn effectieve medicijnen voor patiënten met schizofrenie of een schizofrenie spectrum stoornis. Een vaak voorkomende en zeer hinderlijke bijwerking van antipsychotica is gewichtstoename.
Gewichtstoename door antipsychoticagebruik verlaagt de levensverwachting en kwaliteit van leven van schizofreniepatiënten.

Doel

Met dit onderzoek willen wij uitzoeken of metformine, een medicijn dat op dit moment wordt voorgeschreven voor suikerziekte, in combinatie met leefstijlsessies tot een grotere gewichtsafname leidt dan alleen deze leefstijlsessies. In het onderzoek vergelijken we de werking van met formine en leefstijlsessies met een placebo en leefstijlsessies. Wij verwachten in dit onderzoek een effectievere gewichtsafname bij metforminegebruik.

Waarom meedoen?

Als met dit onderzoek wordt aangetoond dat met formine naast leefstijlsessies een gunstige werking heeft op de afname van gewichtstoename, kan het uiteindelijk geregistreerd worden voor patiënten met gewichtstoename door antipsychoticagebruik.

Deelnemers ontvangen naast reiskostenvergoeding 10 euro per visite.

Contact opnemen

Mocht u meer willen weten over dit onderzoek of heeft u vragen, dan kunt u altijd vrijblijvend contact opnemen met uw behandelend arts of met N. de Boer, onderzoeker via  (088) 7567412 of per mail: melia@umcutrecht.nl
 

 

december 2020

Word deel van het FUSYCO-onderzoek!

Mensen die een psychose hebben of hebben gehad, kunnen last krijgen van problemen met onder andere de concentratie, aandacht, geheugen en plannen. Dit soort problemen worden ook wel problemen met het cognitief functioneren genoemd. Er wordt gedacht dat er op bepaalde plekken in de hersenen verbindingen tussen cellen worden verwijderd en dat dit ten grondslag ligt aan de problemen met cognitie. Het FUSYCO-onderzoek wil erachter komen of dat inderdaad zo is. Daarnaast wil het FUSYCO-onderzoek ook uitvinden of erfelijkheid een rol speelt. Dus, hebben gezonde broers en zussen van mensen met een psychose ook last van deze problemen met cognitie door een verlies van verbindingen tussen cellen in de hersenen, alhoewel misschien in minder mate?

Bent u een broer of zus van iemand met een psychose? Dan kunt u bijdragen aan dit onderzoek met slechts drie bezoeken!

Bezoek 1: Het geschiktheidsonderzoek; er wordt bepaald of u geschikt bent voor deelname. Daarnaast wordt er een vragenlijst afgenomen om uw huidige symptomen en symptomen uit het verleden in kaart te brengen. Duur: ± 2 uur.

Bezoek 2: De PET-scan; er wordt een PET-hersenenscan gemaakt waarvoor u een uur in de PET-scanner ligt. Duur: ± 4 uur.

Bezoek 3: MRI-scan en testen; eerst wordt er een MRI-scan gemaakt waarvoor u 45 minuten in de MRI-scanner ligt. Vervolgens wordt er samen geluncht en daarna worden een aantal testen afgenomen. Duur: ± 4 uur.

Waarom meedoen?

Als u besluit om mee te doen, dan draagt u bij aan het onderzoek over het ontstaan van cognitieproblemen bij mensen met een psychose. Wanneer er kan worden aangetoond dat er op bepaalde plekken in de hersenen verbindingen tussen cellen verwijderd worden, dan zou een volgende stap kunnen zijn om een medicatie te ontwikkelen die de kans op het ontwikkelen van een psychose verminderd of geheel voorkomt voor psychosegevoelige mensen.

Daarnaast bieden we u een vergoeding van €250,- (in vorm van VVV of Bol.com bonnen) voor uw deelname aan dit onderzoek en worden de reiskosten vergoed. Het is ook mogelijk om het 2e en 3e bezoek op opeenvolgende dagen te doen wanneer u niet in de buurt van Groningen woont. In dit geval vergoeden wij voor u aanvullend een hotelovernachting in het NH-hotel in Groningen voor de nacht tussen het 2e en 3e bezoek!

Contact opnemen

Mocht u meer willen weten over dit onderzoek of heeft u vragen, dan kunt u altijd vrijblijvend contact opnemen via  T (050) 361 63 23 of M FUSYCO@umcg.nl.
 

 

oktober 2020

Effectieve mantelzorg ondersteuning in de geestelijke gezondheidszorg 

Erasmus Universiteit Rotterdam

Het onderzoek

Graag nodigen wij u uit om deel te nemen aan ons onderzoek “Effectieve mantelzorg ondersteuning in de geestelijke gezondheidszorg.” Het doel van deze studie is te onderzoeken hoe mantelzorgers van naasten met mentale problemen beter ondersteund kunnen worden. Wij willen graag uw verhaal horen en met u bespreken wat de invloed voor u is van het geven van mantelzorg. Ook horen wij graag wat uw wensen aan ondersteuning van formele zorgverleners of anderen zijn. Het einddoel is om de mantelzorgondersteuning nu en in de toekomst, te verbeteren. Zeker nu steeds meer zorg op de schouders van mantelzorgers komt. 

Wie zoeken wij?

Mantelzorgers van naasten met mentale problemen

Wat houdt deelname in?

Wij houden een telefonisch interview met u van ongeveer een uur. 

Contactgegevens:

Heb je interesse in het onderzoek, vragen of wil je meer informatie ontvangen? Neem contact op met Leonie Bremmers via bremmers@eshpm.eur.nl

 

december 2019

PURPOSE-onderzoek

De looptijd van deze studie is van september 2016 tot mei 2022. 
Voor meer informatie of deelname kunt u contact opnemen met Niek Galenkamp via purpose-onderzoek@umcutrecht.nl of (088) 755 8352 

Het onderzoek

In de PURPOSE studie onderzoeken we of behandeling met omega-3 vetzuren, ook wel bekend als visolie, helpt in het voorkomen van psychose. Het is een grote internationale wetenschappelijke studie met 9 deelnemende landen en 18 ziekenhuizen, waaronder het UMC Utrecht. Voor deze studie zijn we op zoek naar 220 tieners en jongvolwassenen met een verhoogd risico op het ontwikkelen van psychose en 110 controle personen (jongeren zonder risico).

Wie zoeken wij?

Jongeren in de leeftijd van 13 tot en met 20 jaar met een verhoogde kwetsbaarheid voor de ontwikkeling van psychose. Hierbij kun je denken aan buitengewone ervaringen in het denken of in de waarneming, zoals af en toe zaken horen, zien of voelen die anderen niet waarnemen. Ook ben je kwetsbaar voor psychose als één van je ouders hiermee bekend is en jijzelf ook psychische klachten ervaart.

Wat houdt deelname in?

Deelname aan de studie duurt 2 jaar en bestaat uit 8 bezoeken aan het UMC Utrecht. Op deze manier kunnen we goed het eventuele effect van visolie bestuderen. Na het eerste bezoek wordt bepaald of je geschikt bent voor het onderzoek. Daarna word je ingedeeld in de behandel- of zogenaamde placebogroep. Als je in de placebogroep wordt ingeloot, ontvang je pillen zonder werkzame stof. De studie is blind; dit wil zeggen dat zowel de onderzoekers als deelnemers niet weten of je visolie of placebo krijgt voorgeschreven. De visolie of placebo neem je vervolgens 6 maanden lang in. Tijdens de bezoeken aan het UMC Utrecht nemen we meerdere interviews en vragenlijsten af en doen we een IQ-test. Ook maken we een foto van het brein door middel van een MRI-scan en wordt er bloed afgenomen. Zowel deelname als reiskosten worden per bezoek vergoed en daarnaast ontvang je een foto van je brein en de uitslag van de IQ-test.

Contactgegevens:

Heb je vragen of wil je meer informatie ontvangen? De onderzoekers staan je graag te woord! Per email kun je ons bereiken op purpose-onderzoek@umcutrecht.nl of telefonisch via ons secretariaat 34b: 088-755-8180. Wil je weten of jij geschikt bent om mee te doen? Vul dan alvast de volgende vragenlijst in: bit.ly/purpose-onderzoek. Vervolgens zullen wij per e-mail contact met je opnemen.

 

sluit venster