U bent hier:
 1. home
 2.  > actueel
 3.  > oproepen
 4.  > deelname onderzoek

Deelname aan wetenschappelijk onderzoek

Bent u onderzoeker en wilt u hulp van Ypsilon bij uw onderzoek?
Klik hier voor aanbevelingen patiënten/familieleden gedegen bij onderzoek te betrekken (bron: Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen, jaargang 94 (2016) 3, 91-100)
Klik hier om de Keuzehulp Onderzoeksondersteuning Ypsilon te downloaden.
Klik hier voor meer informatie over de Kennisagenda van Ypsilon

 

Wetenschappelijke studies naar oorzaken van en behandelmethoden voor schizofrenie en psychosen kunnen niet plaatsvinden zonder onderzoek van familie en patienten. Onderzoekers vragen Ypsilon regelmatig om een oproep te mogen doen aan leden en hun familie.

Heeft u een psychotische aandoening of bent u familielid, dan kunt u deelnemen aan een van de onderstaande onderzoeken.

 

december 2019

PURPOSE-onderzoek

Het onderzoek

In de PURPOSE studie onderzoeken we of behandeling met omega-3 vetzuren, ook wel bekend als visolie, helpt in het voorkomen van psychose. Het is een grote internationale wetenschappelijke studie met 9 deelnemende landen en 18 ziekenhuizen, waaronder het UMC Utrecht. Voor deze studie zijn we op zoek naar 220 tieners en jongvolwassenen met een verhoogd risico op het ontwikkelen van psychose en 110 controle personen (jongeren zonder risico).

Wie zoeken wij?

Jongeren in de leeftijd van 13 tot en met 20 jaar met een verhoogde kwetsbaarheid voor de ontwikkeling van psychose. Hierbij kun je denken aan buitengewone ervaringen in het denken of in de waarneming, zoals af en toe zaken horen, zien of voelen die anderen niet waarnemen. Ook ben je kwetsbaar voor psychose als één van je ouders hiermee bekend is en jijzelf ook psychische klachten ervaart.

Wat houdt deelname in?

Deelname aan de studie duurt 2 jaar en bestaat uit 8 bezoeken aan het UMC Utrecht. Op deze manier kunnen we goed het eventuele effect van visolie bestuderen. Na het eerste bezoek wordt bepaald of je geschikt bent voor het onderzoek. Daarna word je ingedeeld in de behandel- of zogenaamde placebogroep. Als je in de placebogroep wordt ingeloot, ontvang je pillen zonder werkzame stof. De studie is blind; dit wil zeggen dat zowel de onderzoekers als deelnemers niet weten of je visolie of placebo krijgt voorgeschreven. De visolie of placebo neem je vervolgens 6 maanden lang in. Tijdens de bezoeken aan het UMC Utrecht nemen we meerdere interviews en vragenlijsten af en doen we een IQ-test. Ook maken we een foto van het brein door middel van een MRI-scan en wordt er bloed afgenomen. Zowel deelname als reiskosten worden per bezoek vergoed en daarnaast ontvang je een foto van je brein en de uitslag van de IQ-test.

Contactgegevens:

Heb je vragen of wil je meer informatie ontvangen? De onderzoekers staan je graag te woord! Per email kun je ons bereiken op purpose-onderzoek@umcutrecht.nl of telefonisch via ons secretariaat 34b: 088-755-8180. Wil je weten of jij geschikt bent om mee te doen? Vul dan alvast de volgende vragenlijst in: bit.ly/purpose-onderzoek. Vervolgens zullen wij per e-mail contact met je opnemen.

 

november 2019

RTOC: Beloning-verwerkings problemen

Doel

Psychische klachten zoals psychose zijn soms moeilijk te behandelen. Soms ontstaan er motivatieklachten en een afname ‘in het kunnen genieten van dingen’ (ook wel negatieve symptomen genoemd). Wij onderzoeken hoe computertaken kunnen worden ingezet om negatieve symptomen beter in kaart te brengen.

De studie

Het onderzoek bestaat uit een sessie van circa 5,5 uur. Er worden vragenlijsten afgenomen en we doen wat computertaken waarbij ondertussen EEG-metingen (een techniek om de activiteit in de hersenen te meten) gedaan worden.

We zoeken:

 • Mensen tussen 20-55 jaar met langdurige psychotische klachten
 • Géén behandeling met clozapine in de laatste 6 maanden
 • Géén benzodiazepines in de laatste 4 weken 
 • Géén autismespectrumstoornis
 • Géén verslaving (m.u.v. nicotine en cafëine), recreatief gebruik is geen probleem

Vergoeding

Voor deelname ontvangt u een vergoeding van maximaal €70 en een reiskostenvergoeding.

Meer informatie?

Heeft u interesse of kent u mensen die wensen deel te nemen aan dit onderzoek, neem dan contact op met onze onderzoeksmedewerker Bea Campforts. U kunt zich tot eind mei 2019 aanmelden.

Maastricht University
School for Mental Health and Neuroscience 

Mail naar:rtoc@maastrichtuniversity.nl of bel 06 1680 7453

 

mei 2019

CANGLIA
Cannabidiol voor mensen met psychose?

Doel

Onze hersenen bevatten microglia. Dat zijn cellen die de hersenen beschermen tegen ziekten. Bij patiënten met schizofrenie werken deze
microglia niet goed. Mogelijk verbetert de cannabisachtige stof cannabidiol de werking van
microglia. In dit onderzoek bekijken we wat het effect is van een behandeling met cannabidiol op de werking van microglia.

De studie

Het middel dat we onderzoeken is cannabidiol. Cannabidiol is een product dat van nature in cannabis voorkomt. Van cannabidiol word je niet high of stoned. Steeds meer onderzoek laat zien dat cannabidiol een gunstig effect heeft op hersenziektes zoals schizofrenie en epilepsie.

Elke deelnemer gebruikt 4 weken cannabidiol of placebo. Een placebo is een middel zonder werkzame stof. Dagelijks neemt u 3 capsules.
Dit doet u naast de medicatie die u al gebruikt.
Het gehele onderzoek bestaat uit 3 bezoeken aan het UMC Utrecht. Tijdens deze bezoeken wordt persoonlijke en medische informatie verzameld, onderzoek gedaan naar denkvermogen en intelligentie, en bloed afgenomen.
Tijdens de bezoeken 2 en 3 maken we een MRI scan van de hersenen. Hiermee kunnen we de werking van microglia onderzoeken, en meten we de structuur en functie van uw hersenen. 

We zoeken:

 • Mensen die niet langer dan 5 jaar geleden een eerste psychose hebben meegemaakt
 • Met een leeftijd tussen de 16 en 40 jaar oud

Vergoeding

180 euro en reiskosten

Meer informatie?

www.canglia.nl

Klik hier voor een pdf, mail naar:canglia@umcutrecht.nl of bel 088 7556022

 

december 2018

PSYSCAN

Het doel van deze studie is om een methode te ontwikkelen en te testen die gebruikt kan worden om het begin van een psychose te voorspellen en ook het verloop en de uitkomst na een eerste psychose. Uiteindelijk hopen we te bereiken dat mensen in de gezondheidszorg patiënten specifieker kunnen ondersteunen waar dat nodig is, gebaseerd op de voorspellingen van de methode die we ontwikkelen tijdens deze studie.

PSYANTIB

In deze studie doen we onderzoek naar antistoffen. Er worden in ons lichaam afweerstoffen, zogenaamde antistoffen, geproduceerd als bescherming tegen ziekmakende bacteriën en virussen. Soms worden er echter antistoffen tegen specifieke eiwitten van het eigen lichaamsweefsel gemaakt. Onlangs is gebleken dat antistoffen tegen herseneiwitten een auto-immuunziekte kunnen veroorzaken waarbij mensen ernstige psychotische verschijnselen krijgen. De schatting is dat 5-10% van mensen met een psychotische stoornis een ziekte van het immuunsysteem hebben. Het doel van dit onderzoek is om na te gaan of er antistoffen in het bloed voorkomen die reageren tegen 5 belangrijke eiwitten in de hersenen.

HAMLETT

Hierbij doen we onderzoek naar het afbouwen van anti-psychotische medicatie

We zoeken voor al deze onderzoeken:

 • Personen die in de afgelopen 5 jaar voor het eerst psychotische klachten/psychose (gehad) hebben
 • Met een leeftijd vanaf 16 jaar

Vergoeding

Vergoeding voor deelname aan het onderzoek
Reiskostenvergoeding

Informatie

Heeft u interesse of kent u mensen die wensen deel te nemen aan een van de onderzoeken, neem dan contact op met onze onderzoeksmedewerkers Bea Campforts of Nele Soons. U kunt zich aanmelden tot eind juni 2019.

Maastricht University
School for Mental Health and Neuroscience 
Email: psyantib@maastrichtuniversity.nl
Telefoon: +31 43 388 3868 / +31 6 1680 7453

 

februari 2018

Simvastatine voor patiënten met psychose 

Doel

Er zijn aanwijzingen dat de natuurlijke afweer verhoogd actief is bij mensen met een psychose, vooral in het begin van de ziekte. Het vermoeden bestaat dat deze verhoogde activiteit in de hersenen ervoor kan zorgen dat mensen problemen ervaren met denken of weinig energie hebben om naar buiten te gaan. Deze verhoogde afweer kan de hersencellen aantasten en zo de klachten verergeren. Als dit inderdaad zo is, zou een ontstekingsremmend middel dit kunnen tegengaan.

Simvastatine heeft een ontstekingsremmende werking. In Nederland gebruiken maar liefst 1,5 miljoen mensen simvastatine of een soortgelijk middel, omdat het risico op hart- en vaatziekten hierdoor verlaagd wordt. Dit is ook van belang voor mensen die een psychose gehad hebben, omdat een groot deel van hen last heeft van overgewicht, hoge bloeddruk, te hoog cholesterol en een hoge bloedsuiker. De combinatie van die verhoogde waarden wordt het ‘metabool syndroom’ genoemd. Onze theorie is dat simvastatine naast uw anti-psychotische medicatie ervoor kan zorgen dat de verhoogde afweer in de hersenen weer normaliseert en bovendien de kans op metabool syndroom kan verkleinen.

De studie

Deelnemers nemen een jaar lang deel aan de studie. Alle deelnemers blijven hun normale behandeling met antipsychotica volgen. Wij geven daarnaast aan 75 personen de ontstekingsremmer simvastatine. De andere 75 deelnemers krijgen een placebo, dat is een pil waar geen werkzame stoffen in zitten. Of u simvastatine of een gewone pil krijgt, wordt niet door u of uw arts bepaald, maar gebeurt via loting. De vergelijking met een gewone pil is noodzakelijk om te onderzoeken of simvastatine ook echt werkt.

In totaal bestaat het onderzoek uit 7 visites en 1 herhalingsvisite (in totaal 14 uur) waarin vragenlijsten, cognitieve taken, lichamelijk onderzoek, een hersenscan en bloedafname plaats vindt.

We zoeken:

 • 150 patiënten tussen de 18 en 50 jaar oud        
 • Met een diagnose van schizofrenie, schizoaffectieve of schizofreniforme stoornis, of psychose NAO
 • Eerste psychose niet langer dan 3 jaar geleden doorgemaakt

Vergoeding

225 euro en reiskosten (25 euro per visite + 25 euro bonus voor complete onderzoek)

Meer informatie?

http://www.umcutrecht.nl/nl/Ziekenhuis/Afdelingen/Hersencentrum/Meedoen-aan-wetenschappelijk-onderzoek/Psychose/Simvastatine-voor-patienten-met-een-psychose
http://www.psychoseconsortium.nl/studies/simvastatine.

 

febuari 2018

RAPSODI: Raloxifeen voor patiënten met een psychose 

Doel

Het is bekend dat vrouwen met schizofrenie, die nog niet in de overgang zijn, minder klachten hebben dan vrouwen na de overgang en mannen. Zij hebben minder symptomen en functioneren beter. Vrouwen die nog niet in de overgang zijn hebben meer oestrogeen in het bloed. Oestrogeen lijkt dus een beschermend effect te hebben op de hersenen. Raloxifeen is een medicijn tegen botontkalking. Raloxifeen werkt in de hersenen ongeveer hetzelfde als oestrogeen. We onderzoeken of raloxifeen de symptomen bij schizofrenie vermindert en het denkvermogen verbetert.

De studie

Deelnemers nemen 12 weken deel aan de studie. Daarnaast komen zij een half jaar later voor een herhalingsvisite. Alle deelnemers blijven hun normale behandeling met antipsychotica volgen. 77 deelnemers krijgen raloxifeen (120 mg/dag). De andere 77 deelnemers krijgen placebo, dat is een pil waar geen werkzame stoffen in zitten. Via loting ontvangt een deelnemer raloxifeen of de placebo. Het onderzoek bestaat uit drie visites van 2-4 uur in het UMC Utrecht. Tijdens de visites nemen we vragenlijsten af, meten we de bloeddruk en nemen we enkele malen bloed af.

We zoeken:

Volwassenen vanaf 18 jaar met een diagnose schizofrenie, schizoaffectieve of schizofreniforme stoornis, of psychose NAO.

Vergoeding

80 euro en reiskosten (20 euro per visite)

Meer informatie?

http://www.rapsodi.nl of kijk ons informatiefilmpje

Heeft u interesse om deel te nemen of wilt u meer informatie ontvangen? U kunt altijd vrijblijvend contact opnemen!rapsodi@umcutrecht.nl, 088 75 50163

 

januari 2018

Mantelzorg geven, wat doet dat met je? 

Ervaringen gezocht voor online onderzoek

Wat is het effect van mantelzorg op uw welzijn en geluk? Wat zijn mooie momenten voor u? En hoe kunnen moeilijke momenten toch makkelijker worden? Onderzoekers van Radboud Universiteit Nijmegen willen begrijpen hoe mensen zich in verschillende situaties voelen. Ze doen daarom een online onderzoek waarbij mantelzorgers hun verhaal kwijt kunnen, ‘Mantelzorg, goed gevoel’. Dat hebben ze zo makkelijk mogelijk gemaakt: deelnemers krijgen een mailtje met uitnodiging om vragen in te vullen, en kunnen dat dan doen wanneer het hen uitkomt. Ze hebben dit ook met een klein groepje mantelzorgers getest en die vonden het fijn om mee te doen.

Deelname

Als u zelf mantelzorger bent en wil helpen: uw ervaring telt! Ga naar www.ru.nl/mantelzorg en doe mee met het onderzoek, dat is heel eenvoudig én heel waardevol. Meedoen kan gewoon thuis online en wanneer u wilt. Het gaat om een welkomst-vragenlijst van twintig minuten, gevolgd door twee weken waarin u op de dagen dat u mantelzorg hebt gegeven één ervaring kort beschrijft.

Bent u geen mantelzorger maar wilt u toch helpen? Geef het door aan de mantelzorgers die u kent! Iedere deelnemer helpt mee aan betere ondersteuning van mantelzorgers. Zo zorgen we samen voor meer begrip en geluk.

Neem nu een kijkje op www.ru.nl/mantelzorg voor meer info en om mee te doen, dat kan heel januari en februari nog. Als dank maakt u ook nog kans op een van de VVV-bonnen ter waarde van 50 euro.

Iris Verpaalen

Initiatiefneemster, onderzoeker en zelf ook oud-mantelzorger.
i.verpaalen@psych.ru.nl

 

september 2017

PSYANTIB - Antistoffen tegen herseneiwitten:
is psychose een auto-immuunziekte? 

Het meemaken van een psychose kan iemands leven drastisch veranderen. Voor veel mensen zal het leven na een psychose nooit meer hetzelfde zijn als voorheen. Onlangs is aangetoond dat antilichamen die gericht zijn tegen de hersenen, ernstige psychiatrische klachten kunnen veroorzaken. Het is daarom mogelijk dat een deel van de mensen met een psychotische stoornis eigenlijk een auto-immuunziekte heeft die behandelbaar is met immunotherapie. 

Waarom dit onderzoek?

Het afweersysteem van mensen kan ontregeld raken waardoor het antistoffen gaat produceren die op foutieve manier werken en zo het eigen lichaam kunnen beschadigen. Onlangs is uit wetenschappelijk onderzoek gebleken dat dergelijk antilichamen zich ook kunnen richten tegen hersencellen en dat dit kan leiden tot psychiatrische klachten. Hierover is nog heel weinig bekend. Het voorkomen van antistoffen bij patiënten met psychotische stoornissen zou belangrijk kunnen zijn omdat er voor auto-immuunziekten een goede behandeling mogelijk is zodat in de toekomst hierdoor verbetering van mentale vaardigheden bereikt kan worden.

Wie kan er deelnemen?

 • Je hebt in de afgelopen 5 jaar een eerste psychose doorgemaakt
 • Je bent tussen de 18 en 60 jaar
 • Je gebruikt GEEN immuunonderdrukkende medicatie

Wat houdt het onderzoek in?

Wanneer je besluit deel te nemen zullen we in het Maastricht UMC+ ziekenhuis via een armprik een kleine hoeveelheid bloed afnemen. Verder bestaat het onderzoek uit een aantal vragenlijsten, neuropsychologische testen en een neurologisch onderzoek. De neuroloog zal je tevens vragen om een kleine hoeveelheid hersenvocht af te nemen via een ruggenprik (dit is optioneel in het onderzoek!). De testdag zal 4-5 uur duren. 

Vergoeding

De reiskosten en de vergoeding van 100 EUR voor de testdag in het Maastricht UMC+ worden overgemaakt op uw bankrekening. 

Meer informatie?

Heb je interesse om deel te nemen of wil je meer informatie ontvangen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via psyantib@maastrichtuniversity.nl of 06 1680 7453.

Deelnemers kunnen zich aanmelden tot medio 2019.

 

juli 2017

Deelnemers gezocht voor PSYSCAN

De PSYSCAN studie is een groot Europees onderzoek. De studie is bedoeld om een methode te ontwikkelen om ziekteverloop en uitkomst te voorspellen voor mensen die één psychotische episode hebben meegemaakt. Dit verschilt sterk per persoon: sommige mensen herstellen goed na de psychotische episode, anderen kunnen last krijgen van een terugval. Met PSYSCAN proberen we erachter te komen welke factoren een rol spelen bij dit beloop, zodat we in de toekomst meer persoonlijke zorg kunnen bieden.

Wie kan er deelnemen?

-Personen die één psychose hebben doorgemaakt, niet langer dan 3 jaar geleden
-Leeftijd tussen 16-40 jaar
-Geen problemen met het maken van een MRI scan en bloedafname

Belangrijk om te weten

We vragen deelnemers om vier keer naar het UMC Utrecht te komen, verdeeld over een jaar. Tijdens deze afspraken stellen we u vragen over hoe het met u gaat en welke klachten u heeft (gehad). Ook doen we wat tests om uw denkvermogen in kaart te brengen (bijv. geheugen en aandacht) en vragen we u een aantal vragenlijsten in te vullen. Tijdens de eerste en laatste afspraak maken we een MRI scan en nemen we bloed af.

Vergoeding

Wanneer u deelneemt aan de gehele studie vergoeden we €155,00. Gemaakte reiskosten worden ook vergoed.

Meer informatie?

Heeft u interesse om deel te nemen of wilt u meer informatie ontvangen? U kunt altijd vrijblijvend contact opnemen!
Voor deelname in Utrecht: PSYSCAN-studie@umcutrecht.nl of 088 75 50163.
Voor deelname in Maastricht: psyscan@maastrichtuniversity.nl of 06 1712 6488

Tot mei 2018 kunnen geïnteresseerden zich aanmelden.

 

juni 2017

Onderzoek naar sociale terugtrekking

Onderzoekers van het UMC Utrecht, VUmc en LUMC zijn op zoek naar mensen voor een wetenschappelijk onderzoek.

Psychiatrische en neurologische ziektes zijn vaak moeilijk vast te stellen. Vaak lijken de symptomen op elkaar en is het niet duidelijk welke diagnose gesteld moet worden. Een voorbeeld van een symptoom dat bij verschillende psychiatrische en neurologische aandoeningen voorkomt is ‘sociale terugtrekking’. Dit houdt in dat iemand minder met andere mensen omgaat dan vroeger. Sociale terugtrekking komt onder andere voor bij mensen met de ziekte van Alzheimer, maar bijvoorbeeld ook bij schizofrenie.

In dit onderzoek kijken we naar meetbare kenmerken van sociale terugtrekking. Ook meten we het denkvermogen van de deelnemers. Door middel van dit onderzoek verwachten we symptomen van schizofrenie en de ziekte van Alzheimer beter te begrijpen en te onderscheiden. Dit kan de diagnose en behandeling vergemakkelijken. We hebben gekozen voor 2 belangrijke ziektes die op veel gebieden verschillen, maar juist op het gebied van sociale terugtrekking op elkaar lijken.

Wie kan er deelnemen?

Personen die de diagnose schizofrenie hebben gekregen
Leeftijd: tussen 18-40 jaar

Belangrijk om te weten

Tijdens uw deelname vinden er 3 bezoeken aan het onderzoekscentrum plaats, die bij elkaar opgeteld in totaal ongeveer 16 uur duren. Hierbij worden vragenlijsten afgenomen en eenmalig bloed geprikt. Ook worden er 2 MRI scans (hersenfoto’s) genomen en 2 EEG onderzoeken gedaan om hersenactiviteit te meten.

Vergoeding

Wanneer u deelneemt aan de gehele studie (alle 3 bezoeken), vergoeden we €122 voor uw bestede tijd. Daarnaast kunt u een bedrag tot maximaal € 22,- verdienen met bepaalde taakjes die in de MRI scanner gedaan worden. Gemaakte reiskosten worden ook vergoed.

Meer informatie?

Heeft u interesse om deel te nemen of heeft u vragen over dit onderzoek? Neem dan contact op via prism@umcutrecht.nl of 088-7559547, of ga naar https://prism-project.eu/en/patients-and-relatives/informatie-in-het-nederlands/.

 

oktober 2016

PURPOSE – Een studie naar het voorkomen van psychose

In deze studie onderzoeken we bij jongeren met een verhoogde kwetsbaarheid voor psychose of behandeling met omega-3 vetzuren (visolie) helpt in het voorkomen van psychose. De PURPOSE studie is een grote internationaal wetenschappelijke studie met 9 deelnemende landen.

Wie kunnen er deelnemen?

Jongeren in de leeftijd van 13 en 20 jaar met een verhoogde kwetsbaarheid voor psychose. Vroege signalen zijn buitengewone ervaringen in de waarneming en het denken, maar ook een afname in het functioneren bij mensen met een eerstegraads familielid die een psychose heeft doorgemaakt.

Wil je meer weten over de studie? 

Kijk eens op onze website of neem contact op met de onderzoekers van het PURPOSE studie team. Zij staan je graag te woord! We zijn bereikbaar per email:
purpose-onderzoek@umcutrecht.nl of je kunt ons telefonisch bereiken via ons secretariaat: 088-7558180

Klik hier voor de website

 

2010 - 2020

BRIDGE onderzoek

>Bridge staat voor 'BRain Imaging, Development & GEnetics' en is een onderzoek van het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU), bedoeld voor kinderen en jongeren (10-16 jaar) die (een) ouder(s) hebben met een bipolaire stoornis of schizofrenie.

Kinderen van ouders met schizofrenie of een bipolaire stoornis hebben een verhoogd risico op het ontwikkelen van een psychiatrische stoornis. Onbekend is echter welke factoren in deze ontwikkeling een rol spelen: wat zijn risicofactoren en wat zijn beschermende factoren? Deze vragen staan in dit onderzoek centraal. Zowel de invloed van biologische, psychologische als sociale factoren zal onderzocht worden.

>Lees meer op www.bridge-onderzoek.nl

sluit venster