U bent hier:
  1. home
  2.  > actueel
  3.  > oproepen
  4.  > deelname onderzoek

Deelname aan wetenschappelijk onderzoek

Bent u onderzoeker en wilt u hulp van Ypsilon bij uw onderzoek?
Klik hier voor aanbevelingen patiënten/familieleden gedegen bij onderzoek te betrekken (bron: Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen, jaargang 94 (2016) 3, 91-100)
Klik hier om de Keuzehulp Onderzoeksondersteuning Ypsilon te downloaden.
Klik hier voor meer informatie over de Kennisagenda van Ypsilon

 

Wetenschappelijke studies naar oorzaken van en behandelmethoden voor schizofrenie en psychosen kunnen niet plaatsvinden zonder onderzoek van familie en patienten. Onderzoekers vragen Ypsilon regelmatig om een oproep te mogen doen aan leden en hun familie.

Heeft u een psychotische aandoening of bent u familielid, dan kunt u deelnemen aan een van de onderstaande onderzoeken.

 

 

oktober 2020

Effectieve mantelzorg ondersteuning in de geestelijke gezondheidszorg 

Erasmus Universiteit Rotterdam

Het onderzoek

Graag nodigen wij u uit om deel te nemen aan ons onderzoek “Effectieve mantelzorg ondersteuning in de geestelijke gezondheidszorg.” Het doel van deze studie is te onderzoeken hoe mantelzorgers van naasten met mentale problemen beter ondersteund kunnen worden. Wij willen graag uw verhaal horen en met u bespreken wat de invloed voor u is van het geven van mantelzorg. Ook horen wij graag wat uw wensen aan ondersteuning van formele zorgverleners of anderen zijn. Het einddoel is om de mantelzorgondersteuning nu en in de toekomst, te verbeteren. Zeker nu steeds meer zorg op de schouders van mantelzorgers komt. 

Wie zoeken wij?

Mantelzorgers van naasten met mentale problemen

Wat houdt deelname in?

Wij houden een telefonisch interview met u van ongeveer een uur. 

Contactgegevens:

Heb je interesse in het onderzoek, vragen of wil je meer informatie ontvangen? Neem contact op met Leonie Bremmers via bremmers@eshpm.eur.nl

 

 

december 2019

PURPOSE-onderzoek

Het onderzoek

In de PURPOSE studie onderzoeken we of behandeling met omega-3 vetzuren, ook wel bekend als visolie, helpt in het voorkomen van psychose. Het is een grote internationale wetenschappelijke studie met 9 deelnemende landen en 18 ziekenhuizen, waaronder het UMC Utrecht. Voor deze studie zijn we op zoek naar 220 tieners en jongvolwassenen met een verhoogd risico op het ontwikkelen van psychose en 110 controle personen (jongeren zonder risico).

Wie zoeken wij?

Jongeren in de leeftijd van 13 tot en met 20 jaar met een verhoogde kwetsbaarheid voor de ontwikkeling van psychose. Hierbij kun je denken aan buitengewone ervaringen in het denken of in de waarneming, zoals af en toe zaken horen, zien of voelen die anderen niet waarnemen. Ook ben je kwetsbaar voor psychose als één van je ouders hiermee bekend is en jijzelf ook psychische klachten ervaart.

Wat houdt deelname in?

Deelname aan de studie duurt 2 jaar en bestaat uit 8 bezoeken aan het UMC Utrecht. Op deze manier kunnen we goed het eventuele effect van visolie bestuderen. Na het eerste bezoek wordt bepaald of je geschikt bent voor het onderzoek. Daarna word je ingedeeld in de behandel- of zogenaamde placebogroep. Als je in de placebogroep wordt ingeloot, ontvang je pillen zonder werkzame stof. De studie is blind; dit wil zeggen dat zowel de onderzoekers als deelnemers niet weten of je visolie of placebo krijgt voorgeschreven. De visolie of placebo neem je vervolgens 6 maanden lang in. Tijdens de bezoeken aan het UMC Utrecht nemen we meerdere interviews en vragenlijsten af en doen we een IQ-test. Ook maken we een foto van het brein door middel van een MRI-scan en wordt er bloed afgenomen. Zowel deelname als reiskosten worden per bezoek vergoed en daarnaast ontvang je een foto van je brein en de uitslag van de IQ-test.

Contactgegevens:

Heb je vragen of wil je meer informatie ontvangen? De onderzoekers staan je graag te woord! Per email kun je ons bereiken op purpose-onderzoek@umcutrecht.nl of telefonisch via ons secretariaat 34b: 088-755-8180. Wil je weten of jij geschikt bent om mee te doen? Vul dan alvast de volgende vragenlijst in: bit.ly/purpose-onderzoek. Vervolgens zullen wij per e-mail contact met je opnemen.

 

november 2019

RTOC: Beloning-verwerkings problemen

Doel

Psychische klachten zoals psychose zijn soms moeilijk te behandelen. Soms ontstaan er motivatieklachten en een afname ‘in het kunnen genieten van dingen’ (ook wel negatieve symptomen genoemd). Wij onderzoeken hoe computertaken kunnen worden ingezet om negatieve symptomen beter in kaart te brengen.

De studie

Het onderzoek bestaat uit een sessie van circa 5,5 uur. Er worden vragenlijsten afgenomen en we doen wat computertaken waarbij ondertussen EEG-metingen (een techniek om de activiteit in de hersenen te meten) gedaan worden.

We zoeken:

  • Mensen tussen 20-55 jaar met langdurige psychotische klachten
  • Géén behandeling met clozapine in de laatste 6 maanden
  • Géén benzodiazepines in de laatste 4 weken 
  • Géén autismespectrumstoornis
  • Géén verslaving (m.u.v. nicotine en cafëine), recreatief gebruik is geen probleem

Vergoeding

Voor deelname ontvangt u een vergoeding van maximaal €70 en een reiskostenvergoeding.

Meer informatie?

Heeft u interesse of kent u mensen die wensen deel te nemen aan dit onderzoek, neem dan contact op met onze onderzoeksmedewerker Bea Campforts. U kunt zich tot eind mei 2019 aanmelden.

Maastricht University
School for Mental Health and Neuroscience 

Mail naar:rtoc@maastrichtuniversity.nl of bel 06 1680 7453

 

febuari 2018

RAPSODI: Raloxifeen voor patiënten met een psychose 

Doel

Het is bekend dat vrouwen met schizofrenie, die nog niet in de overgang zijn, minder klachten hebben dan vrouwen na de overgang en mannen. Zij hebben minder symptomen en functioneren beter. Vrouwen die nog niet in de overgang zijn hebben meer oestrogeen in het bloed. Oestrogeen lijkt dus een beschermend effect te hebben op de hersenen. Raloxifeen is een medicijn tegen botontkalking. Raloxifeen werkt in de hersenen ongeveer hetzelfde als oestrogeen. We onderzoeken of raloxifeen de symptomen bij schizofrenie vermindert en het denkvermogen verbetert.

De studie

Deelnemers nemen 12 weken deel aan de studie. Daarnaast komen zij een half jaar later voor een herhalingsvisite. Alle deelnemers blijven hun normale behandeling met antipsychotica volgen. 77 deelnemers krijgen raloxifeen (120 mg/dag). De andere 77 deelnemers krijgen placebo, dat is een pil waar geen werkzame stoffen in zitten. Via loting ontvangt een deelnemer raloxifeen of de placebo. Het onderzoek bestaat uit drie visites van 2-4 uur in het UMC Utrecht. Tijdens de visites nemen we vragenlijsten af, meten we de bloeddruk en nemen we enkele malen bloed af.

We zoeken:

Volwassenen vanaf 18 jaar met een diagnose schizofrenie, schizoaffectieve of schizofreniforme stoornis, of psychose NAO.

Vergoeding

80 euro en reiskosten (20 euro per visite)

Meer informatie?

http://www.rapsodi.nl of kijk ons informatiefilmpje

Heeft u interesse om deel te nemen of wilt u meer informatie ontvangen? U kunt altijd vrijblijvend contact opnemen!rapsodi@umcutrecht.nl, 088 75 50163

 

juni 2017

Onderzoek naar sociale terugtrekking

Onderzoekers van het UMC Utrecht, VUmc en LUMC zijn op zoek naar mensen voor een wetenschappelijk onderzoek.

Psychiatrische en neurologische ziektes zijn vaak moeilijk vast te stellen. Vaak lijken de symptomen op elkaar en is het niet duidelijk welke diagnose gesteld moet worden. Een voorbeeld van een symptoom dat bij verschillende psychiatrische en neurologische aandoeningen voorkomt is ‘sociale terugtrekking’. Dit houdt in dat iemand minder met andere mensen omgaat dan vroeger. Sociale terugtrekking komt onder andere voor bij mensen met de ziekte van Alzheimer, maar bijvoorbeeld ook bij schizofrenie.

In dit onderzoek kijken we naar meetbare kenmerken van sociale terugtrekking. Ook meten we het denkvermogen van de deelnemers. Door middel van dit onderzoek verwachten we symptomen van schizofrenie en de ziekte van Alzheimer beter te begrijpen en te onderscheiden. Dit kan de diagnose en behandeling vergemakkelijken. We hebben gekozen voor 2 belangrijke ziektes die op veel gebieden verschillen, maar juist op het gebied van sociale terugtrekking op elkaar lijken.

Wie kan er deelnemen?

Personen die de diagnose schizofrenie hebben gekregen
Leeftijd: tussen 18-40 jaar

Belangrijk om te weten

Tijdens uw deelname vinden er 3 bezoeken aan het onderzoekscentrum plaats, die bij elkaar opgeteld in totaal ongeveer 16 uur duren. Hierbij worden vragenlijsten afgenomen en eenmalig bloed geprikt. Ook worden er 2 MRI scans (hersenfoto’s) genomen en 2 EEG onderzoeken gedaan om hersenactiviteit te meten.

Vergoeding

Wanneer u deelneemt aan de gehele studie (alle 3 bezoeken), vergoeden we €122 voor uw bestede tijd. Daarnaast kunt u een bedrag tot maximaal € 22,- verdienen met bepaalde taakjes die in de MRI scanner gedaan worden. Gemaakte reiskosten worden ook vergoed.

Meer informatie?

Heeft u interesse om deel te nemen of heeft u vragen over dit onderzoek? Neem dan contact op via prism@umcutrecht.nl of 088-7559547, of ga naar https://prism-project.eu/en/patients-and-relatives/informatie-in-het-nederlands/.

 

2010 - 2020

BRIDGE onderzoek

>Bridge staat voor 'BRain Imaging, Development & GEnetics' en is een onderzoek van het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU), bedoeld voor kinderen en jongeren (10-16 jaar) die (een) ouder(s) hebben met een bipolaire stoornis of schizofrenie.

Kinderen van ouders met schizofrenie of een bipolaire stoornis hebben een verhoogd risico op het ontwikkelen van een psychiatrische stoornis. Onbekend is echter welke factoren in deze ontwikkeling een rol spelen: wat zijn risicofactoren en wat zijn beschermende factoren? Deze vragen staan in dit onderzoek centraal. Zowel de invloed van biologische, psychologische als sociale factoren zal onderzocht worden.

>Lees meer op www.bridge-onderzoek.nl

sluit venster