U bent hier:
  1. home
  2.  > actueel
  3.  > oproepen
  4.  > deelname onderzoek

Deelname aan wetenschappelijk onderzoek

Wetenschappelijke studies naar oorzaken van en behandelmethoden voor psychiatrische aandoeningen zoals psychose en schizofrenie, kunnen niet plaatsvinden zonder onderzoek van familieleden en patienten. Onderzoekers vragen Ypsilon regelmatig om een oproep te mogen doen aan leden en hun familie.

Voor onderzoekers:

Wil je deelnemen aan een onderzoek?

 

september 2021

De Welzijnsmeter

Onderzoek naar de betrouwbaarheid van de Welzijnsmeter voor naasten van (oudere) volwassenen met een psychiatrische kwetsbaarheid

Naasten van iemand met psychische problemen vragen niet snel om hulp. Een van de redenen daarvoor is misschien wel dat ze de gevolgen voor hun eigen welbevinden en gezondheid onderschatten. Dat is jammer want dan zoeken ze daar niet of te laat hulp bij. Terwijl familie en naasten van (oudere) volwassenen met een psychische of psychiatrische kwetsbaarheid zwaarder belast zijn dan andere naasten die mantelzorgen. 
Het doel van de digitale Welzijnsmeter is om naasten te helpen de gevolgen van het geven van ondersteuning voor zichzelf inzichtelijk te maken. Met behulp van de uitkomsten kan de naaste beter inschatten of hij/zij zelf praktische of emotionele ondersteuning of hulp nodig heeft. Ook kan de uitkomst een eventuele hulpverlener een goed beeld geven over hoe het met jou als naaste gaat. Fit blijven is immers belangrijk.

Doel

Het doel van het onderzoek is om te kijken of de Welzijnsmeter goed meet hoe het met het welzijn van naasten gaat en of veranderingen in dit welzijn zichtbaar worden. 

Meedoen?

Wil je meedoen aan het onderzoek? Klik dan hier voor de brief met uitgebreide informatie. 

 

 

augustus 2021

De Prepare studie - Heb ik baat bij antipsychotica?

Antipsychotica zijn vaak effectief voor de behandeling van een psychose, maar helaas werken ze bij een derde van de patiënten niet of onvoldoende. In de Prepare studie onderzoeken wij bij wie antipsychotica helpen, en bij wie niet. Wij testen of een combinatie van klinische gegevens en een meting van de hersenactiviteit (een EEG) de effectiviteit van antipsychotica kan voorspellen. 

Doel

Mogelijk in de toekomst een behandeling die toch niet zal helpen bij een patiënt voorkomen, zodat meteen kan worden overgegaan op een andere vorm van behandeling.

Wat houdt deelname in?

Patiënten die deelnemen, wordt gevraagd om vragenlijsten in te vullen en twee maal een hersenfilmpje (EEG) te ondergaan in de eerste periode van hun behandeling met antipsychotica. Het onderzoek is opgezet in het UMC Utrecht en wordt in verschillende ziekenhuizen en GGZ-instellingen in Nederland uitgevoerd. U krijgt een vergoeding voor deelname aan het onderzoek van €20 per bezoek.

Contact opnemen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Livia Dominicus (arts-onderzoeker) of Edwin van Dellen (psychiater).
Contact via preparestudie@umcutrecht.nl of kijk op www.preparestudie.nl

 

juli 2021

Wat betekent herstel voor u? - Vragenlijstonderzoek

Het is moeilijk om te voorspellen hoe iemand zal herstellen na een psychose. Voor patiënten, naasten en hulpverleners is ook onvoldoende bekend wat ze kunnen doen om dat herstel positief te beïnvloeden. Wat voor de één goed werkt, blijkt voor de ander geen oplossing te zijn. Om hier verandering in te brengen, werkt de afdeling Psychiatrie van het UMC Utrecht onder leiding van professor Wiepke Cahn aan de ontwikkeling van de Psychose Prognose Predictor.

Doel

In kaart brengen welke uitkomsten/behandeldoelen het belangrijkst worden geacht bij psychotische kwetsbaarheid

Waarom meedoen?

Om de belangrijkste factoren van herstel vanuit het perspectief van mensen met psychotische kwetsbaarheid, hun naasten en hulpverleners in kaart te brengen zijn we dit vragenlijstonderzoek gestart. 

Wat houdt deelname in?

Het vragenlijstonderzoek is anoniem en duurt 15 tot 20 minuten.
Patiënten, naasten en hulpverleners kunnen meedoen tot 15 november 2021.

Contact opnemen

Wilt u ons helpen door uw visie op herstel te delen?
Via deze link komt u op onze website met meer informatie en kunt u doorklikken voor deelname: https://patternsonline.org/news/

 

april 2021

MELIA studie naar effect medicijn op gewichtstoename

Antipsychotica zijn effectieve medicijnen voor patiënten met schizofrenie of een schizofrenie spectrum stoornis. Een vaak voorkomende en zeer hinderlijke bijwerking van antipsychotica is gewichtstoename.
Gewichtstoename door antipsychoticagebruik verlaagt de levensverwachting en kwaliteit van leven van schizofreniepatiënten.

Doel

Met dit onderzoek willen wij uitzoeken of metformine, een medicijn dat op dit moment wordt voorgeschreven voor suikerziekte, in combinatie met leefstijlsessies tot een grotere gewichtsafname leidt dan alleen deze leefstijlsessies. In het onderzoek vergelijken we de werking van met formine en leefstijlsessies met een placebo en leefstijlsessies. Wij verwachten in dit onderzoek een effectievere gewichtsafname bij metforminegebruik.

Waarom meedoen?

Als met dit onderzoek wordt aangetoond dat met formine naast leefstijlsessies een gunstige werking heeft op de afname van gewichtstoename, kan het uiteindelijk geregistreerd worden voor patiënten met gewichtstoename door antipsychoticagebruik.

Deelnemers ontvangen naast reiskostenvergoeding 10 euro per visite.

Contact opnemen

Mocht u meer willen weten over dit onderzoek of heeft u vragen, dan kunt u altijd vrijblijvend contact opnemen met uw behandelend arts of met N. de Boer, onderzoeker via  (088) 7567412 of per mail: melia@umcutrecht.nl
 

 

december 2020

Word deel van het FUSYCO-onderzoek!

Mensen die een psychose hebben of hebben gehad, kunnen last krijgen van problemen met onder andere de concentratie, aandacht, geheugen en plannen. Dit soort problemen worden ook wel problemen met het cognitief functioneren genoemd. Er wordt gedacht dat er op bepaalde plekken in de hersenen verbindingen tussen cellen worden verwijderd en dat dit ten grondslag ligt aan de problemen met cognitie. Het FUSYCO-onderzoek wil erachter komen of dat inderdaad zo is. Daarnaast wil het FUSYCO-onderzoek ook uitvinden of erfelijkheid een rol speelt. Dus, hebben gezonde broers en zussen van mensen met een psychose ook last van deze problemen met cognitie door een verlies van verbindingen tussen cellen in de hersenen, alhoewel misschien in minder mate?

Bent u een broer of zus van iemand met een psychose? Dan kunt u bijdragen aan dit onderzoek met slechts drie bezoeken!

Bezoek 1: Het geschiktheidsonderzoek; er wordt bepaald of u geschikt bent voor deelname. Daarnaast wordt er een vragenlijst afgenomen om uw huidige symptomen en symptomen uit het verleden in kaart te brengen. Duur: ± 2 uur.

Bezoek 2: De PET-scan; er wordt een PET-hersenenscan gemaakt waarvoor u een uur in de PET-scanner ligt. Duur: ± 4 uur.

Bezoek 3: MRI-scan en testen; eerst wordt er een MRI-scan gemaakt waarvoor u 45 minuten in de MRI-scanner ligt. Vervolgens wordt er samen geluncht en daarna worden een aantal testen afgenomen. Duur: ± 4 uur.

Waarom meedoen?

Als u besluit om mee te doen, dan draagt u bij aan het onderzoek over het ontstaan van cognitieproblemen bij mensen met een psychose. Wanneer er kan worden aangetoond dat er op bepaalde plekken in de hersenen verbindingen tussen cellen verwijderd worden, dan zou een volgende stap kunnen zijn om een medicatie te ontwikkelen die de kans op het ontwikkelen van een psychose verminderd of geheel voorkomt voor psychosegevoelige mensen.

Daarnaast bieden we u een vergoeding van €250,- (in vorm van VVV of Bol.com bonnen) voor uw deelname aan dit onderzoek en worden de reiskosten vergoed. Het is ook mogelijk om het 2e en 3e bezoek op opeenvolgende dagen te doen wanneer u niet in de buurt van Groningen woont. In dit geval vergoeden wij voor u aanvullend een hotelovernachting in het NH-hotel in Groningen voor de nacht tussen het 2e en 3e bezoek!

Contact opnemen

Mocht u meer willen weten over dit onderzoek of heeft u vragen, dan kunt u altijd vrijblijvend contact opnemen via  T (050) 361 63 23 of M FUSYCO@umcg.nl.
 

 

oktober 2020

Effectieve mantelzorg ondersteuning in de geestelijke gezondheidszorg 

Erasmus Universiteit Rotterdam

Het onderzoek

Graag nodigen wij u uit om deel te nemen aan ons onderzoek “Effectieve mantelzorg ondersteuning in de geestelijke gezondheidszorg.” Het doel van deze studie is te onderzoeken hoe mantelzorgers van naasten met mentale problemen beter ondersteund kunnen worden. Wij willen graag uw verhaal horen en met u bespreken wat de invloed voor u is van het geven van mantelzorg. Ook horen wij graag wat uw wensen aan ondersteuning van formele zorgverleners of anderen zijn. Het einddoel is om de mantelzorgondersteuning nu en in de toekomst, te verbeteren. Zeker nu steeds meer zorg op de schouders van mantelzorgers komt. 

Wie zoeken wij?

Mantelzorgers van naasten met mentale problemen

Wat houdt deelname in?

Wij houden een telefonisch interview met u van ongeveer een uur. 

Contactgegevens:

Heb je interesse in het onderzoek, vragen of wil je meer informatie ontvangen? Neem contact op met Leonie Bremmers via bremmers@eshpm.eur.nl

 

december 2019

PURPOSE-onderzoek

De looptijd van deze studie is van september 2016 tot mei 2022. 
Voor meer informatie of deelname kunt u contact opnemen met Niek Galenkamp via purpose-onderzoek@umcutrecht.nl of (088) 755 8352 

Het onderzoek

In de PURPOSE studie onderzoeken we of behandeling met omega-3 vetzuren, ook wel bekend als visolie, helpt in het voorkomen van psychose. Het is een grote internationale wetenschappelijke studie met 9 deelnemende landen en 18 ziekenhuizen, waaronder het UMC Utrecht. Voor deze studie zijn we op zoek naar 220 tieners en jongvolwassenen met een verhoogd risico op het ontwikkelen van psychose en 110 controle personen (jongeren zonder risico).

Wie zoeken wij?

Jongeren in de leeftijd van 13 tot en met 20 jaar met een verhoogde kwetsbaarheid voor de ontwikkeling van psychose. Hierbij kun je denken aan buitengewone ervaringen in het denken of in de waarneming, zoals af en toe zaken horen, zien of voelen die anderen niet waarnemen. Ook ben je kwetsbaar voor psychose als één van je ouders hiermee bekend is en jijzelf ook psychische klachten ervaart.

Wat houdt deelname in?

Deelname aan de studie duurt 2 jaar en bestaat uit 8 bezoeken aan het UMC Utrecht. Op deze manier kunnen we goed het eventuele effect van visolie bestuderen. Na het eerste bezoek wordt bepaald of je geschikt bent voor het onderzoek. Daarna word je ingedeeld in de behandel- of zogenaamde placebogroep. Als je in de placebogroep wordt ingeloot, ontvang je pillen zonder werkzame stof. De studie is blind; dit wil zeggen dat zowel de onderzoekers als deelnemers niet weten of je visolie of placebo krijgt voorgeschreven. De visolie of placebo neem je vervolgens 6 maanden lang in. Tijdens de bezoeken aan het UMC Utrecht nemen we meerdere interviews en vragenlijsten af en doen we een IQ-test. Ook maken we een foto van het brein door middel van een MRI-scan en wordt er bloed afgenomen. Zowel deelname als reiskosten worden per bezoek vergoed en daarnaast ontvang je een foto van je brein en de uitslag van de IQ-test.

Contactgegevens:

Heb je vragen of wil je meer informatie ontvangen? De onderzoekers staan je graag te woord! Per email kun je ons bereiken op purpose-onderzoek@umcutrecht.nl of telefonisch via ons secretariaat 34b: 088-755-8180. Wil je weten of jij geschikt bent om mee te doen? Vul dan alvast de volgende vragenlijst in: bit.ly/purpose-onderzoek. Vervolgens zullen wij per e-mail contact met je opnemen.

 

sluit venster