U bent hier:
  1. home
  2.  > voor naasten

Voor naasten

Bij de zorg voor mensen met een psychose(gevoeligheid) spelen naastbetrokkenen een belangrijke rol. Vaak is het vooral familie die de patiënt helpt. Dat kan zwaar zijn. Dus is het belangrijk dat je ook zelf hulp en advies krijgt. In dit menu vind je hier informatie over.'Voor naasten'

Wat zijn naastbetrokkenen?

Met naastbetrokkenen bedoelen we mensen die nauw betrokken zijn bij iemand met (een gevoeligheid voor) psychoses. Misschien ben je familie: ouder, broer of zus, partner of kind. Of je bent een vriend of buurman/buurvrouw. 

Ondersteuning van naasten

Als jij goede ondersteuning krijgt, voorkomt dat aantoonbaar nieuwe psychoses van je naaste. Het kan ook tot een beter vooruitzicht leiden: Patiënten van wie de familie extra werd begeleid, verbleven gemiddeld tien maanden minder in psychiatrische ziekenhuizen dan patiënten die de standaardzorg zonder familiebegeleiding ontvingen. Dat jij als naaste ondersteuning krijgt is dan ook van groot belang. 

Mantelzorg

Naasten van mensen met een psychotische aandoening noemen zichzelf meestal geen 'mantelzorger'. Ten onrechte, want mantelzorgers zijn mensen die langdurig en onbetaald voor hun zieke familieleden of vrienden zorgen. Maar er zijn wel verschillen met andere mantelzorgers. Mantelzorgers van mensen in de ggz hebben het 't zwaarst van alle mantelzorgers. Dat blijkt telkens weer uit onderzoeken.

Triade

Een hulpverlener die werkt volgens de laatste inzichten zorgt voor een behandeling waarin jij als naaste meedenkt en meewerkt in de zorg.
Het werken in zo'n triade (hulpverlener-patiënt-naaste) is makkelijker gezegd dan gedaan. Daarom ontwikkelde Ypsilon de Triadekaart. De Triadekaart vormt een hulpmiddel om ieders rol in de zorg duidelijk te maken. Ook maakt de kaart duidelijk welke ondersteuning jij daarbij zelf nodig hebt.

sluit venster