U bent hier:
  1. home
  2.  > voor naasten
  3.  > familiebeleid
  4.  > generieke module naasten

Generieke module Naasten

De generieke module Naasten (herzien 2021) is een kwaliteitsstandaard die het werken met naasten eenvoudiger maakt. Want psychische problematiek raakt niet alleen de patiënt, maar ook de naasten: partners, ouders, (volwassen) kinderen, vrienden, broers en zussen. Daarom is het belangrijk om in de zorg aandacht te hebben voor deze naasten, met hen samen te werken en hen waar nodig te ondersteunen. De nieuwe standaard laat zien hoe normaal dat eigenlijk is en vertelt hulpverleners hoe ze dat kunnen doen.
Klik hier voor de generieke module Naasten

Goedgekeurd door...

Psychiaters, psychologen, verpleegkundigen, POH's, familievertrouwenspersonen, enz. Een hele reeks van instellingen, beroepsverenigingen, zorgverzekeraars en cliënt- en familieorganisaties onderschrijven dit document. Dat betekent dat iedere hulpverlener zich eraan moet houden.
Klik hier voor de status van de module

Werkkaarten

De module bevat werkkaarten die professional, patiënt en naaste  uitleg geven over dagelijkse situaties.
Klik hier voor de werkkaarten en hulpmiddelen bij de module.

Wat kun je doen als naaste?

In YN verschenen een reeks artikelen over wat wij naasten aan deze module kunnen hebben.
Klik hier voor de artikelen.

Naastenadviseur Henk-Willem Klaassen laat in dit schema zien wat je, aan de hand van de module, in bepaalde situaties kunt doen:

Wat is er aan de hand?

Wat staat er in de generieke module Naasten?

Wat kun je doen?

De hulpverlener heeft het over privacy, terwijl ik mijn zoon heel geregeld zie, spreek en heel veel dingen voor hem doe.

Een veel gehoord standpunt is dat het delen van informatie gelijkgeschaard wordt met de schending van privacy. Dit belemmert hulpverleners en naasten in hun handelen en staat soms zelfs goed hulpverlenerschap in de weg (…).

Werkkaart samenwerken en privacy 

Vraag wat de hulpverlener en je naaste bedoelen met privacy? Wat willen ze niet delen en wat wel? Waaróm willen ze niet samenwerken terwijl jij als naaste toch nauw betrokken bent?

Misschien dat je naaste de huidige afstemming niet fijn vindt. Misschien dat er samengewerkt kan worden op een manier die wel aanslaat bij je dierbare.

De hulpverlener wil mij niet betrekken, terwijl mijn zus dat wel wil.

De patiënt, de naaste(n) en de professional werken samen om het proces van herstel van de patiënt te bevorderen en te borgen. Samenwerken en samen reflecteren levert veel op. Zoals inzicht in de geschiedenis en levensloop van de patiënt, en ook afstemming in de taakverdeling en inzet, overzicht van de thuissituatie, crisissignalering en sociale steun en presentie van de patiënt…

GMN pag 4,5 

Vraag de hulpverlener naar zijn argumenten. Als jullie er niet uitkomen, kan je zijn manager of de familievertrouwenspersoon om steun vragen.

Ik maak me zorgen over de situatie van mijn dierbare en zit er bovenop. Ik let op de medicatie en bel geregeld de hulpverlener die dat niet altijd op prijs stelt.

Een ieder kan belemmeringen ervaren bij de samenwerking. Bijvoorbeeld als de samenwerkingsrelatie onder druk staat en bij onbegrip naar elkaar. Of bij angst voor te veel bemoeienis door naasten. Belangrijk is om dit uit te spreken.

Werkkaart Wat heeft een naaste nodig?

Het is begrijpelijk dat je als naaste dichtbij je dierbare betrokken bent. Uit ervaring blijkt dat bemoeienis van naasten niet altijd gewaardeerd wordt door de dierbare. Bespreek in het triadegesprek wie wat doet. En hoe je samenwerkt, afstemt en ondersteunt!

Mijn zoon ‘is schizofreen’,  we hebben geregeld ruzie, hij heeft geld gestolen.

Maak ruimte voor emoties. Voor rouw en verdriet. Bespreek gevoelens van machteloosheid, angst, boosheid, onzekerheid, schuld en schaamte.

Werkkaart Triadisch werken

Een  dialoog over de emoties die je voelt is ontzettend nuttig. Door ze niet uit te spreken lopen onderlinge spanningen op.

Ik doe alles voor mijn naaste vanuit mijn hart en uit liefde. Ze zeggen wel eens dat ik te veel wil, dat ik te hard loop. Ik meld me soms ziek op mijn werk vanwege spanningen.

Er voor iemand zijn kan energie opleveren. Het kan ook belastend zijn, zeker als er minder sprake is van wederkerigheid. Informatie en tips helpen je de balans tussen draaglast en veerkracht te behouden.

Infographic Handvatten voor naasten

Je bent een expert als naaste en een leek op het gebied van de psychiatrie en herstel. Vraag om ondersteuning, zodat je zo goed mogelijk een bijdrage kan leveren zonder dat je er zelf aan onderdoor gaat.

     
sluit venster