U bent hier:
  1. home
  2.  > Ypsilon
  3.  > organisatie
  4.  > missie, doel en visie

Missie, doel en visie

Ypsilon is de vereniging voor familieleden van mensen met psychosegevoeligheid. En voor ‘naastbetrokkenen’, want vrienden, klasgenoten, collega's of buren zijn net zo welkom.

Missie

Ypsilon wil perspectief bieden aan familieleden en naastbetrokkenen van mensen met psychosegevoeligheid, om eraan bij te dragen dat de kwaliteit van leven voor mensen met deze gevoeligheid verbetert.

Doel

Vanuit het gezichtspunt van de naaste ijvert Ypsilon ervoor om alle betrokkenen sterk, weerbaar en zelfbewust te maken en de maatschappij ontvankelijk te maken voor deze kwetsbare groep. Hiertoe ondersteunt ze familieleden en andere naastbetrokkenen. Daar waar anderen het laten liggen zet ze zich bovendien actief in voor professionele, menselijke en perspectief biedende zorg op individueel, lokaal, regionaal en landelijk niveau. Ypsilon wil bovendien bevorderen dat familieleden maatschappelijk actief blijven en de rollen behouden die ze voorheen hadden, bijvoorbeeld als gezinslid en in studie en beroep.

Visie

Wie zorgt praat mee. Ypsilon werkt vanuit het besef dat een optimale samenwerking tussen de betrokkene, diens omgeving en de hulpverlener in een triade leidt tot de beste vooruitzichten - zowel in medisch als maatschappelijk opzicht.

Visiesheets

In een reeks 'visiesheets' legt Ypsilon vast wat haar officiële standpunten zijn over actuele onderwerpen.

Klik hier voor het beleidsplan van Ypsilon.

MIND Ypsilon

Sinds 1 januari 2019 werken we onder de naam MIND Ypsilon.

MIND wil psychische problemen voorkomen en mensen die hiermee te maken hebben ondersteunen. Door informatie te bieden, onderzoek te doen en, projecten uit te voeren. En door actie te voeren en aandacht te vragen voor psychische problemen. Door mensen met psychische problemen en hun naasten een stem te geven richting de politiek.

Dit doet MIND samen met cliënten- en familieorganisaties, maatschappelijke organisaties, onderzoekers, ambassadeurs en donateurs. ‘Samen zijn we MIND!’ (www.wijzijnmind.nl)

En omdat we samen MIND zijn noemen we ons ook MIND. Ypsilon is de eerste lidorganisatie van het Platform die zich MIND noemt. Ypsilon verwacht dat het voor haar leden voordeel oplevert: een grotere naamsbekendheid en een groter bereik van mensen die Ypsilon hard nodig hebben, maar die ons nu niet weten te vinden. Daarnaast kunnen we als MIND Ypsilon een grotere vuist maken naar overheid en gemeenten, politiek, zorgverzekeraars en hulpverlening.

sluit venster