U bent hier:
  1. home
  2.  > zorg en herstel
  3.  > regelzaken

Beschermingsmaatregelen

Soms kan iemand vanwege een psychische aandoening zijn eigen zaken niet meer goed regelen. Dan is het belangrijk dat diegene beschermd wordt. Dat er iemand is die namens hem kan optreden en zijn belangen kan behartigen. Het kan daarbij gaan om financiën, om zorg en welzijn, of om beide. 
Die zaken kunnen geregeld worden door iemand van de familie, of door een wettelijk vertegenwoordiger. Een wettelijk vertegenwoordiger is iemand die door de rechter is benoemd, zoals een mentor, bewindvoerder of curator.  

Bewindvoering

Een bewindvoerder neemt alleen beslissingen over geldzaken van de betrokkene.
Klik hier voor meer informatie.

Mentorschap 

Een mentor neemt beslissingen over verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding van de betrokkene.
Klik hier voor meer informatie.

Curatele

De curator behartigt zowel persoonlijke als financiële belangen van de betrokkene. Iemand die onder curatele staat is handelingsonbekwaam. Van de drie maatregelen gaat curatele het verst. De kantonrechter spreekt curatele alleen uit als de lichtere beschermingsmaatregelen (bewind en/of mentorschap) onvoldoende zijn.
Klik hier voor meer informatie

Brochure Curatele, bewind en mentorschap 

De Rijksoverheid maakte een brochure met informatie over de verschillende maatregelen en wanneer deze genomen kunnen worden.
Download hier de brochure.

GoedVertegenwoordigd.nl

GoedVertegenwoordigd.nl is een website met informatie over het regelen en uitvoeren van goede vertegenwoordiging voor mensen die de regie zelf niet (meer) kunnen voeren.

sluit venster