U bent hier:
  1. home
  2.  > voor naasten
  3.  > belangenbehartiging

Belangenbehartiging

Ypsilon behartigt de belangen van familieleden en patiënten door middel van:
1. Advisering op individueel niveau
2. Politieke lobby
3. Belangenbehartiging via (koepel)overleggen en projectgroepen
4. Gastcolleges, spreken op congressen, etc.
5. Begeleiden en beoordelen van externe onderzoeksvragen (zie pagina Onderzoek)

Doel van al deze activiteiten is het verbeteren van de kwaliteit van zorg voor patiënt en familie.

Belangenbehartigers van Ypsilon vullen hun werk op verschillende manieren in. Sommigen behartigen vooral individuele belangen, terwijl anderen zich meer richten op beleidsveranderingen binnen de zorginstellingen en/of het sociaal domein. Allen worden gevoed door ervaringen uit de achterban. Vrijwilligers komen niet alleen op voor de belangen van de familie, maar ook voor die van de patiënt.

Regionale belangenbehartiging

Ypsilon beschikt over een landelijk netwerk van belangenbehartigers. Dit zijn actieve vrijwilligers die de leden met raad en zo nodig met daad kunnen bijstaan. Ze doen dat door invloed uit te oefenen bij bijvoorbeeld gemeenten en ggz. Ze hebben contacten met regionale instanties en overleggen regelmatig met vertegenwoordigers van zorginstellingen in de regio. Daarbij dragen zij zaken aan die in de regio en de gespreksgroep spelen of die landelijk zijn opgepikt. 
De belangenbehartiger kan door het aanwenden van zijn/haar contacten of deskundigheid verwijzen of raad geven. Leden krijgen toegang tot hun contactgegevens. Klik hier voor de gegevens van contactpersonen in de regio.

Samenwerking in de regio

Kwetsbare mensen kunnen in hun eigen regio terecht bij verschillende organisaties voor hulp en bijstand. Ypsilonvrijwilligers, die opkomen voor mensen met psychosegevoeligheid en hun familieleden en naasten, werken vaak samen met andere organisaties. Samen bereik je immers vaak meer bij gemeenten en zorginstellingen. Neem contact op met de Ypsilonvrijwilliger in je regio om te weten welke organisaties in jouw regio actief zijn en welke activiteiten er georganiseerd worden voor mensen met psychosegevoeligheid en/of hun naasten.

Ypsilon organiseerde in 2021 een 'Kennissessie' over samenwerken in de regio. 

Klik hier voor de bijbehorende thema-publicatie.

 

 

 

Landelijke belangenbehartiging

Vanuit het landelijk bureau wordt er werk gemaakt van collectieve belangenbehartiging. Een deel daarvan doet Ypsilon samen met andere organisaties, verenigd in MIND Platform. Alle twintig patiënten- en/of familieorganisatie zijn actief in het veld van de ggz. Logisch dus dat er belangen zijn die samenvallen. Hierbij kun je denken aan grootschalige veranderingen in het ziektekostenstelsel, of aan de positie van de ggz in het algemeen.

Natuurlijk houden we de ontwikkelingen op politiek gebied in de gaten. Waar nodig en mogelijk proberen we bij te sturen of mensen op andere gedachten te brengen. Dat kan gaan om een betere plek van de geestelijke gezondheidszorg in de Wmo, maar ook om de positie van familieorganisaties of familieleden afzonderlijk. We zorgen ervoor dat we regelmatig contact hebben met de politiek en de beleidsmakers op het ministerie.

sluit venster