U bent hier:
  1. home
  2.  > Ypsilon
  3.  > Ypsilon steunen
  4.  > ANBI

Vereniging Ypsilon

Ypsilon is een vereniging van familieleden en naasten van mensen met een psychosegevoeligheid

Het landelijk bureau is gevestigd te Den Haag:

Regulusweg 5
2516 AC Den Haag
T 088 000 21 20
E ypsilon@ypsilon.org
www.ypsilon.org

Ypsilon heeft de ANBI-status

 

De vereniging Ypsilon is ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 40344808.

De vereniging Ypsilon is door de belastingdienst aangemerkt als een 'algemeen nut beogende instelling' en heeft de ANBI-status.
RSIN/fiscaal nummer: 007164944
Klik hiervoor de verantwoording van de ANBI-status 

Doelstelling

Vanuit het gezichtspunt van naaste ijvert Ypsilon ervoor om alle betrokkenen sterk, weerbaar en zelfbewust te maken en de maatschappij ontvankelijk te maken voor deze kwetsbare groep. Hiertoe ondersteunt ze familieleden en andere naastbetrokkenen. Daar waar anderen het laten liggen zet ze zich bovendien actief in voor professionele, menselijke en perspectief biedende zorg op individueel, lokaal, regionaal en landelijk niveau. Ypsilon wil bovendien bevorderen dat familieleden maatschappelijk actief blijven en de rollen behouden die ze voorheen hadden, bijvoorbeeld als gezinslid en in studie en beroep.

Klik hier voor missie, doel en visie

Werkplan

Ypsilon hanteert een werkplan dat jaarlijks door de ledenraad van de vereniging wordt goedgekeurd. Het werkplan beschrijft de geplande activiteiten voor het betreffende jaar. Voor het uitvoeren van deze activiteiten is geld nodig. Ypsilon heeft hiervoor verschillende financieringsbronnen: contributie van haar leden, subsidies van het Ministerie van VWS en diverse fondsen, sponsorgelden van onder andere farmaceuten én giften van donateurs. Cont(r)acten met financiers vormen nooit een belemmering voor het uitdragen van onze ideeën. Ten aanzien van het omgaan met de farmaceutische industrie heeft Ypsilon de uitgangspunten vastgelegd, klik hier. De verkregen inkomsten worden besteed aan de geplande activiteiten. Voorzover Ypsilon vermogen heeft, wordt dat gestald bij diverse banken, waaronder de Triodos Bank en ING. Ypsilon heeft bij deze banken lopende- en spaarrekeningen.

Klik hier voor het werkplan

Bestuur

Het bestuur is belast met het dagelijks bestuur van de vereniging en vertegenwoordigt de vereniging naar buiten.

Klik hier voor een organogram
Klik hier voor de namen en functies van de bestuursleden

Beloningsbeleid

De leden van het bestuur ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning.
De beloning van het personeel, inclusief de directeur, is conform de CAO Sociaal Werk.

Activiteiten

Klik hier voor een overzicht van de activiteiten van Ypsilon
Klik hier voor het meest recente jaarbericht

Financiële verantwoording

Klik hier voor de meest recente jaarrekening

sluit venster