U bent hier:
  1. home
  2.  > psychose
  3.  > schizofrenie

Wat is schizofrenie?


Bestel de nieuwe Ypsilonbrochure met informatie voor naasten over psychose en schizofrenie

Over de term schizofrenie is de laatste jaren discussie. Psychiaters spreken van schizofrenie wanneer iemand meerdere psychoses heeft doorgemaakt
en in de tussenliggende periodes niet goed functioneert.

Van de term schizofrenie schrikken veel mensen. Het suggereert dat schizofrenie een ernstige hersenafwijking is waar je nooit meer vanaf komt. Inmiddels denken we daar anders over. Daarom gebruiken we tegenwoordig liever de term ‘psychosegevoeligheid’ en wordt de diagnose schizofrenie steeds minder gebruikt. De meeste mensen met de diagnose schizofrenie herstellen of leren leven met hun kwetsbaarheid. 

Schizofrenie overkomt ongeveer één op de honderd mensen. De aandoening komt voor in de hele wereld en alle lagen van de bevolking en treft iets meer mannen dan vrouwen. Meestal openbaart schizofrenie zich voor het eerst in de leeftijd van zestien tot vijfendertig jaar. Schizofrenie kenmerkt zich in bijna alle gevallen door het optreden van psychoses. Dit zijn perioden waarin het contact met de realiteit ernstig is verstoord.
Niet iedereen die een psychose doormaakt, heeft dus schizofrenie. Niet iedereen heeft ook dezelfde symptomen of ervaart dezelfde problemen. 

Het handboek van de psychiatrie, de DSM, onderscheidde tot 2013 vijf subtypen van schizofrenie: het paranoïde, gedesorganiseerde, katatone, en chronische type ongedifferentieerde type. In de nieuwste versie, DSM-5 (2013), zijn die vervallen. Schizofrenie is de belangrijkste aandoening in de hoofdgroep schizofreniespectrum en andere psychotische stoornissen.

<< Eenvoudig animatiefilmpje over schizofrenie door Sanofi, vertaald door Ypsilon Utrecht

Symptomen

Bij schizofrenie spreekt men over positieve en negatieve symptomen. Positieve symptomen zijn symptomen die bij mensen zonder schizofrenie niet voorkomen. Het gaat daarbij om psychotische verschijnselen als hallucinaties, wanen en verward denken. Negatieve symptomen heten zo, omdat er iets ontbreekt wat er eerst wel was. Het gaat bijvoorbeeld om vervlakking van gevoelens, het ontbreken van energie, weinig initiatief nemen, terugtrekken uit sociale contacten en minder concentratievermogen.
Terwijl positieve symptomen meestal goed reageren op behandeling, is dat voor negatieve symptomen niet het geval.

Schizofrenie gaat vaak gepaard met een achteruitgang in het functioneren, zowel op professioneel als op sociaal gebied. Gelukkig gaat het met ongeveer een derde van de patiënten met schizofrenie na de eerste psychose tamelijk goed. Zij herstellen vlot, ontwikkelen geen of weinig negatieve symptomen en blijven lange tijd psychosevrij. Toch heeft slechts een minderheid van de patiënten met schizofrenie een betaalde baan.

Bij het vaststellen of iemand daadwerkelijk aan schizofrenie lijdt, zijn psychiaters en psychologen aan strikte criteria gebonden. Deze criteria staan vermeld in het handboek voor psychiaters, de DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders). De meest algemene symptomen, die overigens niet allemaal en niet constant aanwezig hoeven zijn:

  • Wanen
  • Hallucinaties
  • Onsamenhangende spraak (bijvoorbeeld frequent de draad kwijtraken of incoherentie)
  • Ernstig chaotisch of katatoon gedrag
  • Negatieve symptomen, dat willen zeggen vlakke emoties, gedachten- of spraakarmoede of apathie
  • Het functioneren ligt op terreinen zoals werk, relaties of zelfverzorging duidelijk onder het niveau van voor het begin van de stoornis (of dat verwacht kon worden).
  • Symptomen van de stoornis zijn gedurende ten minste zes maanden ononderbroken aanwezig.

Oorzaken

Wetenschappers zijn er nog niet uit wat precies de oorzaak is van schizofrenie. Zowel erfelijke aanleg als omgevingsfactoren spelen een rol.
Men gaat ervan uit dat de kwetsbaarheid voor schizofrenie grotendeels genetisch is bepaald en dus al bij de geboorte aanwezig is. Het is bekend dat een stoornis in bepaalde chemische stoffen in de hersenen medeverantwoordelijk is voor de verstoorde verwerking van informatie. Onderzoeken hebben ook veranderingen aangetoond in de hersenen van mensen met schizofrenie. Maar of iemand met een aanleg de ziekte ook daadwerkelijk ontwikkelt, hangt af van de vraag hoe de rest van zijn leven verloopt. Samengevat: hoe meer blootstelling aan stress, drugs en andere zogeheten omgevingsfactoren, des te groter de kans dat de genetische kwetsbaarheid voor schizofrenie zich daadwerkelijk zal uiten. 
Vroeger werd wel gedacht dat schizofrenie werd veroorzaakt door een verkeerde opvoeding, maar inmiddels weet men dat de oorzaak daar niet ligt.

Risicogroepen

Sommige mensen hebben een verhoogde kans om schizofrenie te ontwikkelen. Lees hier meer over welke oorzaken een rol kunnen spelen en welke risicogroepen er zijn.

Gevolgen

Voor elke patiënt zijn de gevolgen verschillend, maar vrijwel altijd zijn ze ingrijpend. Studie, relatie, hobby’s, dagelijkse bezigheden - alles blijkt plotseling minder vanzelfsprekend dan voorheen. Toekomstverwachtingen moeten worden bijgesteld, maar hoeven niet te worden opgegeven. Waar anderen geleidelijk aanlopen tegen de grenzen van wat haalbaar is, worden mensen met schizofrenie in één klap met hun beperkingen geconfronteerd; idealen moeten plaatsmaken voor een reëler perspectief. Dat kost tijd, vraagt om aanpassingsvermogen en om een omgeving die begrip toont voor de problemen die daar onlosmakelijk mee zijn verbonden. En ook als het goed lukt om de ziekteverschijnselen te behandelen, dan blijft er altijd nog een kwetsbaarheid voor nieuwe psychoses bestaan. En met die kwetsbaarheid moet de patiënt leren omgaan.

Behandeling

Lees hier meer over de behandeling van psychose en schizofrenie. 

Misverstand

Mensen met schizofrenie hebben geen meerdere persoonlijkheden. Het woord schizofrenie komt uit het Grieks en betekent 'gespleten geest'. Hierdoor verwarren mensen het wel eens met MPS (meervoudige persoonlijkheidsstoornis, tegenwoordig ook wel dissociatieve stoornis genoemd).
Juist vanwege dit soort verkeerde en stigmatiserende beelden kijkt patiëntenvereniging Anoiksis of ze de handen op elkaar kan krijgen voor een nieuwe naam voor schizofrenie. Uit een prijsvraag in 2009 rolde de naam disfunctionele perceptie syndroom, maar inmiddels spreekt de vereniging liever van het Psychose Susceptibility Syndrom (PSS), oftewel het psychose gevoeligheidsyndroom. De naam heeft nog lang geen officiële status, maar Anoiksis werkt er (ook internationaal) hard aan.

Wil je verder lezen? Log in. Of word lid!

Want als je lid van Ypsilon bent, dan kunnen wij ook jou steunen. Met advies voor jouw persoonlijke situatie, met informatie op maat, met een luisterend oor en met vrijwilligers in jouw regio. Ypsilon komt dan ook op voor jou en je naaste met psychosegevoeligheid. Hoe groter hoe sterker!

Klik hier om lid te worden.
Bent u al lid? Klik dan hier om in te loggen

sluit venster