U bent hier:
 1. home
 2.  > Ypsilon
 3.  > Ypsilon Support

Ypsilon heeft sinds haar oprichting meer dan 20.000 familieleden en mantelzorgers GGZ geadviseerd en begeleid.Logo Ypsilon Support Onder de naam Ypsilon Support brengt ze die kennis en expertise weer terug bij professionals, onder wie medewerkers van gemeenten, GGZ-instellingen en van welzijnsorganisaties.

Ypsilon Support biedt:

 • advisering bij vraagsturing in de zorg
 • innovatieve tools om familie-inbreng te bevorderen
 • een diversiteit aan workshops en voorlichtingsbijeenkomsten

Advisering bij vraagsturing in de zorg

De afgelopen jaren deden cliënten- en familieorganisaties onder aanvoering van Ypsilon gerichte ervaring op met advisering bij vraagsturing in de zorg. Op basis van co-creatie werkten we in proeftuinen samen met GGZ-aanbieders aan een nieuw, verbeterd of aanvullend aanbod dat uitgaat van de behoefte van cliënt en familie volgens criteria die ze zelf hebben ontwikkeld.
Het stadium van proeftuinen zijn we intussen wel voorbij. Dat merken ook de aanbieders zelf. Steeds meer beseffen ze dat:

 • deze tijd vraagt om een nieuwe manier van werken
 • de inbreng van de zorgvrager niet langer vrijblijvend is
 • in cliënten en familie-organisaties een groot potentieel zit
 • en maken ze budget vrij om hun diensten in te huren.

Vraagsturing is als begrip al tientallen jaren oud, maar pas de laatste tijd zien we dat organisaties daar echt handen en voeten aan weten te geven. Ypsilon helpt u daar graag bij en legt waar nodig of gewenst ook het lijntje naar andere cliënten- en familieorganisaties.

Meer weten over vraagsturing? Kijk eens op www.vraagsturingindezorg.nl

Meer informatie over onze advisering of een offerte op maat? Neem contact op met het landelijk bureau, T (088) 000 21 20 of E ypsilon@ypsilon.org

 

Innovatieve tools om familie-inbreng te bevorderen

Daar waar effectieve instrumenten uitblijven om familie-inbreng te bevorderen neemt Ypsilon zelf het initiatief. Dit leidde onder meer tot:

Workshops en voorlichtingsbijeenkomsten

We bieden verschillende workshops en voorlichtingsbijeenkomsten aan. In alle workshops staat triadisch werken centraal.

a. Workshop of klinische les Privacy

Dagelijks horen we bij Ypsilon aan de telefoon dat privacy als argument wordt gebruikt om familie en naasten buiten de deur te houden. Is dat verstandig? Nee, dat is het niet. Toch is de angst om het verkeerd te doen groot. Omdat het ‘niet mag van de privacywet’. Maar over welke wet hebben we het dan eigenlijk? En waarom is die privacy voor professionals zo’n spannend thema? Vooral vanwege kennisgebrek, leert de ervaring. Er is al zó veel uitgezocht en uitgewerkt. We weten allang hoe het moet en mag. Alleen we doen het te weinig! Omdat we denken te weten hoe het zit, maar niet de moeite nemen om het te verifiëren.
In deze interactieve workshop:

 • Zetten we op een rij welke weten en voorschriften relevant zijn
 • Leert u wanneer iets geheim moet blijven en wanneer niet
 • Gaan we in gesprek over de dilemma’s in uw werk met familie en naasten
 • Kijken we terug, maar ook vooruit: welke trends nemen we waar en gaat dat betekenen voor uw werk?

b. Workshop Maak ruimte voor het familielid in jezelf!

Minstens de helft van alle professionals is zelf ook familie van iemand met een psychiatrische aandoening. Maakt je dat ook tot een betere hulpverlener? En áls dat dan zo is, waarom is het dan zo’n taboe om erover te praten?
In deze workshop gaan we u niet vragen naar uw eigen familie-ervaringen. Maar u heeft ze vast!
Hoe kun je ze op een effectieve en veilige manier inzetten als hulpverlener?

Ypsilon denkt dat hulpverleners met familie-ervaring een uitstekende rol kunnen spelen in het verbeteren van het familiebeleid van de instelling. Zij weten immers als geen ander hoe het voelt en kunnen optreden als rolmodel naar zowel collega’s als familieleden.
In deze workshop delen we met u de eerste stappen op dit nog onontgonnen gebied.

c. Workshop Familiebeleid: papieren tijger of prikkelend toekomstbeeld?

Familievertrouwenspersoon? Check! Triadekaart? Check!
Bijna alle GGZ-instellingen hebben zo langzamerhand hun familiebeleid goed geformuleerd. Maar daarmee is het nog niet vanzelfsprekend dat naasten zich ook altijd betrokken en ondersteund voelen.
Goed familiebeleid is immers meer dan regeltjes en procedures. Het is mensenwerk.
Hulpverleners vinden het soms lastig om in gesprek te gaan met familie, terwijl het vaak veel oplevert.

 • Hoe doe je dat eigenlijk, zo’n ‘triadegesprek’?
 • Hoe stem je de wederzijdse verwachtingen op elkaar af? En wat verwacht familie dan?
 • Wat doe je als de patiënt het niet wil? En mag dat dan wel van ‘de privacywet’?

We gaan met u in gesprek over de do’s en don’ts bij het betrekken van familie in de GGZ en zoeken samen met u antwoorden op deze vragen onder het motto: Familie maakt je werk leuk!

In deze workshop:

 • Staan we stil bij het waarom van familie-inbreng
 • Wordt u bijgepraat over de laatste ontwikkelingen
 • Krijgt u tips over hoe u een triadegesprek aan kunt gaan
 • En denken we samen na wat er verder nodig is om familie te betrekken bij de zorg.

d. Workshop Op de Triadekaart kun je bouwen: tussen privacy en autonomie

De vraag óf je de familie moet betrekken bij de zorg, is intussen wel beantwoord: vooral doen, want het beloop van de ziekte wordt er gunstiger van. Inmiddels betrekken zo’n 25 GGZ-instellingen de familie via de Triadekaart van Ypsilon.

Een van de beren op de weg in het betrekken van familie is de worsteling van hulpverleners hoe om te gaan met de privacy van de cliënt. Het onderwerp hangt altijd in de lucht, maar tegelijk weet bijna niemand hoe het zit. Dat merkt Ypsilon als we met een nieuw team van hulpverleners aan de slag gaan met de Triadekaart.
Over dit onderwerp heeft Ypsilon een brochure uitgegeven met als titel 'Wie zorgt praat mee'.
In deze workshop gaan we op een praktische manier met hulpverleners, cliënten én familie in gesprek over hoe de Triadekaart erbij kan helpen om het dilemma op te lossen en gaan we in op wat er mág en wat er móét van de wet en wat wenselijk is.

e. Workshop Triadegesprekken voeren doe je zo!

Wat maakt een triadegesprek anders dan een gesprek met de patiënt alleen? Waarom vindt de een het lastig en de ander niet? Wat doe je als de patiënt het niet wil? Toch praten met familie? En mag dat dan wel van ‘de privacywet’?  Wat levert het op als je het goed doet?

In deze workshop behandelen we met u:

 • De verschillende rollen tijdens het gesprek (regisseur èn deelnemer)
 • Do’s en don’ts
 • Valkuilen
 • Privacy: wat mag wel, wat niet?

En aan de hand van de film ‘Gedeelde zorg’ krijgt u praktische tips om het zelf te gaan doen.

f. Presentatie of workshop over de kwaliteitsstandaard Familie en naasten

Vindt u het als professional lastig om te weten wat u wel en niet moet met familieleden en naasten? Dan kent u de Generieke module samenwerking en ondersteuning naasten niet! Dat is niet alleen een gemiste kans, maar ook pijnlijk. Want alle relevante beroepsgroepen hebben de module ondertekend en daarmee is ook deze kwaliteitsstandaard bindend voor de manier waarop u als professional moet werken. Het goede nieuws: Ypsilon was destijds de projectleider voor deze module en verzorgt er nu workshops en presentaties over. En dank zij het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling kost het u bijna niets!
U krijgt antwoord op vragen als: Wat is de gedachte achter de kwaliteitsstandaard? En is er ook iets tegen het ‘betrekken’ van familie? Een gesprek met alleen de familie, mag dat? Moet dat zelfs? Wat zijn nou handige vragen waardoor je je in je dagelijkse werk kunt laten leiden als het gaat over naasten?

g. Presentatie of workshop over Zelfmanagement

Een van de kwaliteitsstandaarden gaat over zelfmanagement. Hoezo staat die tussen al die andere standaarden? Is dat dan iets waar je als professional wat mee te doen hebt? Hoe dan? In deze presentatie of -naar wens- workshop praten we u bij over deze generieke module en waarom die u tot een betere professional kan maken. Hoe stimuleer je het zelfoplossend vermogen van je client? En wanneer loert het gevaar van verwaarlozing? En gaat zelfmanagement eigenlijk ook over naasten?

h. Presentatie of workshop over de Wet verplichte GGZ

Wat verandert er als de wet BOPZ in 2020 plaatsmaakt voor de Wet verplichte GGZ? Hoe gaat dan de procedure? Wat is er veranderd in de terminologie? En meer inhoudelijk: Wie mag er melding maken van een persoon die misschien dwangzorg nodig heeft? De naaste familie heeft meer rechten gekregen. Waarom eigenlijk en wat zijn de gevolgen voor mij als professional? Er is zelfs sprake van doorzettingsmacht. Wat is dat? En hoe zit het met de rechten van de cliënt? Wat is bijvoorbeeld het Eigen Plan van Aanpak en hoe ziet dat er straks uit?

i. Workshop over Vraagverlegenheid

Iedereen wil graag zijn eigen boontjes te doppen. Ook wil niemand graag bij een ander in het krijt staan of de vuile was buiten hangen. Familieleden en naasten van mensen met een psychische aandoening zijn vaak nog terughoudender met het vragen van hulp. Het onvoorspelbare karakter van de aandoening speelt daarbij een rol: niemand weet toch beter hoe ze moeten handelen dan zijzelf? En hoe langer de situatie duurt, des te kleiner vaak ook het netwerk wordt.
In deze workshop hoort u meer over hoe deze vraagverlegenheid ontstaat en hoe ondermijnend het is voor zowel de naaste als de cliënt. U leert hoe u kunt meten hoe hoog de ervaren belasting van de naaste is en krijgt u tools aangereikt waarmee u de naaste en daarmee ook de cliënt kan helpen om zichzelf staande te houden en zijn leven terug te veroveren. 

j. Workshop 'Niet van elastiek'

De workshop ‘Niet van elastiek’ is bedoeld voor  medewerkers van gemeenten, zorg- en welzijnsorganisaties en sluit helemaal aan bij de actualiteit nu op gemeentelijk niveau ondersteuning geboden gaat worden aan GGZ-mantelzorgers. Hoe bereiken deze medewerkers de GGZ-mantelzorger, welk aanbod is er en welke ondersteuning is er nodig?
Na deze workshop is de cursist beter voorbereid om het werk uit te voeren.

Klik hier voor de folder 'Niet van elastiek'

Meer informatie of een offerte op maat?
Neem contact op met het landelijk bureau, T (088) 000 21 20 of E ypsilon@ypsilon.org

 

Optimaliseer uw dienstverlening!
Maak uw werk leuker en effectiever en maak gebruik van ervaringsdeskundigen van Ypsilon! 

 

Wil je verder lezen? Log in. Of word lid!

Want als je lid van Ypsilon bent, dan kunnen wij ook jou steunen. Met advies voor jouw persoonlijke situatie, met informatie op maat, met een luisterend oor en met vrijwilligers in jouw regio. Ypsilon komt dan ook op voor jou en je naaste met psychosegevoeligheid. Hoe groter hoe sterker!

Klik hier om lid te worden.
Bent u al lid? Klik dan hier om in te loggen

sluit venster